• 13 april 2016

In onze trainingen leren wij u alles over aanschafwaarde, boekwaarde, contante waarde, intrinsieke waarde, actuele waarde, bedrijfswaarde, netto contante waarde, enzovoorts. Het waardevraagstuk is belangrijk in het kader van balanslezen, jaarrekening lezen, investeringsanalyse, de business case, financiering en ook in het kader van fusie & overname (merger & acquisition).

Maar wat is waarde?

Dat is eigenlijk een vraag voor theologen en filosofen. Economen hebben er echter ook een opvatting over. Voor “ons financials” is de waarde enerzijds gelegen in de toekomst en anderzijds afhankelijk van rente en risico. Het verleden heeft geen waarde, het verleden is immers “forgone forever”. Zo weet iedere melkveehouder dat de waarde van een koe gelegen is in de toekomstige melkopbrengst en niet in de reeds gemolken melk!

Toekomstige kasstromen

De gisteren opgegeten aardbeien waren misschien hartstikke lekker, maar die aardbeien zijn nu niets meer waard. Alles is uit te drukken in toekomstige kasstromen; ook dat zult u bij onze trainingen leren.

Vanochtend reed ik naar een hotel, maar bij aankomst zag ik als financieel ingewijde (met een zekere mate van beroepsdeformatie) geen gebouw maar een potentiële operationele kasstroom. Het hoe en het waarom bespreken wij op smakelijke wijze met een vleug humor en een knipoog op onze trainingen!
De waarde van de toekomstige operationele kasstromen wordt oneindig hoog als de som van rente en risico gelijk wordt aan nul.

Rente en risico

De waarde van de toekomstige operationele kasstromen wordt daarentegen gelijk aan nul als de som van rente en risico gelijk wordt aan oneindig hoog. Tijdens onze trainingen leggen wij u klip en klaar zowel in Jip en Janneke taal als cijfermatig uit hoe u de waarde van een bedrijfsmiddel of van een organisatie kunt berekenen op basis van rente en risico.

Centrale banken in de westerse wereld hebben in het kader van het bestrijden van de crises de rente tot een onvoorstelbaar laag niveau gebracht. De rente is zelfs zodanig laag dat sommige mensen en organisaties zelfs geld toekrijgen; de rente is inmiddels negatief!

In lijn met het voorgaande heeft u in de afgelopen jaren bij elke renteverlaging telkens kunnen waarnemen dat aandelen, obligaties, vastgoed en andere vermogenstitels in waarde stegen. Maandelijks pompt de Europese centrale bank inmiddels 80 miljard euro in het financiële systeem teneinde de economie draaiende te houden en deflatie te voorkomen.

Financieel management
Tijdens onze financiële trainingen besteden wij, bij onze bespreking van financieel management, ook enigszins aandacht aan de macro economische omstandigheden. Een goede stuurman dient op zee immers ook kijk te hebben op de weersomstandigheden.

Het is zeker niet ondenkbaar dat de rente ooit zal weer zal stijgen; dit zal naar het zich laat aanzien consequenties hebben voor de waarde van alle bezittingen.