• 11 augustus 2017

Iedere gezonde organisatie is in het bezit van werkkapitaal. Werkkapitaal is immers nodig om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Maar (te) veel geld in kas is niet per se goed. Wat is werkkapitaal precies? En waarom is het belangrijk om hier inzicht in te hebben?

Door Richard Take

Om de vraag ‘ wat is werkkapitaal ?’ te kunnen beantwoorden, moeten we eerst de economische term helder hebben. Werkkapitaal wordt in de vakliteratuur veelal gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva op de balans (vlottende activa minus kortlopende verplichtingen). Denk aan posten als debiteuren, vorderingen, voorraden, liquide middelen, crediteuren en kortlopende schulden. Maar wat betekent dat nu eigenlijk?

Operationeel proces en opeisbare verplichtingen

Het werkkapitaal – ook wel nettobedrijfskapitaal of nettowerkkapitaal genoemd – is enerzijds nodig om het operationele proces van een organisatie te kunnen continueren (zonder voorraad grondstoffen komt een fabriek immers stil te staan); anderzijds dient het werkkapitaal ruim genoeg te zijn om de op korte termijn opeisbare verplichtingen (bijvoorbeeld de crediteuren) te kunnen betalen.

Voldoende werkkapitaal is, onder meer, dan ook nodig voor het betalen van leveranciers, het betalen van salarissen en het aanvullen van de voorraden. Toch betekent veel werkkapitaal niet per definitie dat een organisatie gezond is.

Verborgen kapitaal

Dit heeft te maken met het feit dat werkkapitaal een organisatie niets oplevert. Er wordt geen rente over het in het werkkapitaal gestoken geld ontvangen en dit geld kan ook niet worden geïnvesteerd (in bijvoorbeeld machines en gebouwen). Daarom staat een teveel aan werkkapitaal voor verborgen kapitaal, geld dat ‘vastzit’ in een teveel aan bijvoorbeeld voorraden of debiteuren. In zekere zin zou je zelfs kunnen stellen dat werkkapitaal daarmee geld kóst.

Een organisatie dient dan ook te streven naar een werkkapitaal op een optimaal niveau; gegeven de aard en de omvang van de organisatie en de operationele risico’s waaraan de organisatie blootstaat. Een organisatie wil er niet te veel van hebben, maar ook zeker niet te weinig. Hoe krijgt een onderneming hier dan vat op?

Werkkapitaalbeheer

Een antwoord op de vraag ‘ wat is werkkapitaal ?’ is: het creëert financiële ruimte. Werkkapitaalbeheer is van belang: een organisatie moet een vinger aan de pols houden wat betreft klanten die later betalen, voorraden die toenemen en leveranciers die hun betalingstermijnen aanscherpen.

Afspraken maken is hierbij het sleutelwoord. Het is belangrijk om selectief te zijn in het geven van krediet. Analyseer regelmatig de klantenportefeuille, bel overschrijdingen na en factureer zo snel mogelijk nadat een order is geplaatst of geleverd. Zo houdt een organisatie grip op de cashflow.

Antwoord op de vraag ‘ wat is werkkapitaal ?’

Het verbeteren van het operationeel rendement en de kasstroom is een vast onderdeel in de trainingen van Bureau Kees Horden. De verdiepingsmodule Financiële analyse en management geeft u de nodige handvatten als het gaat om de financiële sturing van uw onderneming. Eén van de vele onderwerpen die we behandelen, is de vraag ‘ wat is werkkapitaal ?’.