Wat zijn de activa?

Activa zijn de bezittingen (assets) die op een balans worden vermeld. Deze bezittingen worden aangeduid met de term activa vanwege het feit dat de organisatie de bezittingen nodig heeft voor haar activiteiten, dan wel dat de bezittingen voortkomen uit de activiteiten, dan wel dat de organisatie actief is met de bezittingen. De Engelse term voor activa is assets.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.