Wat zijn de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen?

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen (contingent assets en liabilities) zijn bezittingen en verplichtingen die niet op de balans zijn opgenomen. Deze verplichtingen dienen in de toelichting van de bedrijfseconomische jaarrekening te worden vermeld.

Voorbeelden hiervan: huurcontracten, operationele leasecontracten, juridische geschillen, aansprakelijkheidsverklaringen, verplichtingen jegens de fiscus voortvloeiende uit een fiscale eenheid.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.