Wat is een balans?

Een balans (balance sheet) is een overzicht waarop op enig moment (de balansdatum) de bezittingen (assets), de verplichtingen (liabilities) en het eigen vermogen (equity) van een organisatie worden vermeld. Daarbij geldt dat het eigen vermogen het rekenkundige verschil is van de op een balans vermelde bezittingen minus de waarde van de op de balans vermelde verplichtingen. De bezittingen worden ook wel activa genoemd. De verplichtingen en het eigen vermogen worden ook wel passiva genoemd.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.