Wat is BW2 titel 9?

BW2 titel 9 is het negende hoofdstuk van het tweede boek van het burgerlijk wetboek. Dit is de wet betreffende de jaarrekening en het bestuursverslag. Deze wet is met name van toepassing op de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de nv en de bv. Ook is deze wet van toepassing op de stichting en de vereniging die een of meer ondernemingen in stand houden die in twee achtereenvolgende jaren minimaal € 6 miljoen netto-omzet behalen.

Een volgens deze wet opgestelde jaarrekening wordt aangeduid als de bedrijfseconomische jaarrekening en wordt ook wel commerciële jaarrekening genoemd.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.