Wat zijn de crediteuren?

Crediteuren zijn verplichtingen aan de leveranciers van een organisatie, in zijn algemeenheid voortvloeiende uit de operationele activiteiten van een organisatie, die op balansdatum nog niet zijn betaald aan de leverancier.

Een verplichting aan een leverancier wordt pas opgenomen in de zogeheten crediteurenadministratie als er een factuur is opgemaakt met daarop onder meer vermeld: crediteurennummer, factuurnummer, naam leverancier, adres van de leverancier en voor zover van toepassing de btw.

De balanspost crediteuren (creditors/accounts payables) omvat alle op de balansdatum nog te betalen facturen die opgenomen zijn in de crediteurenadministratie. De bedragen luiden inclusief de in rekening gebrachte btw (de organisatie dient immers de prijs van het geleverde inclusief de btw te betalen).

Het tegenovergesteld van crediteuren zijn debiteuren.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.