Wat zijn de debiteuren?

Debiteuren zijn vorderingen op afnemers/klanten van een organisatie, in zijn algemeenheid voortvloeiende uit de operationele activiteiten van een organisatie, die op balansdatum nog niet zijn betaald door de klant.

Een vordering op een klant wordt pas opgenomen in de zogeheten debiteurenadministratie als er een factuur is opgemaakt met daarop onder meer vermeld: debiteurennummer, factuurnummer, naam klant, factuuradres en voor zover van toepassing de btw.

De balanspost debiteuren (debtors/accounts receivables) omvat alle op de balansdatum uitstaande facturen, die zijn opgenomen in de debiteurenadministratie, voor zover de leiding van de organisatie het aannemelijk acht dat deze facturen daadwerkelijk zullen worden betaald door de klant. De bedragen luiden inclusief de in rekening gebrachte btw (de klant dient immers de prijs van het geleverde inclusief de btw te betalen).

Het tegenovergestelde van debiteuren zijn crediteuren.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.