Wat is het eigen vermogen?

Dit is het rekenkundige verschil van de waarde van alle op de balansdatum op de balans vermelde bezittingen minus de op de balansdatum op de balans vermelde verplichtingen.

Het eigen vermogen (equity) kan afhankelijk van het soort organisatie, het soort balans (bijvoorbeeld fiscaal of bedrijfseconomisch) en de complexiteit van de organisatie zijn opgebouwd uit meerdere posten. Bijvoorbeeld: geplaatst kapitaal, agioreserve, wettelijke reserves, statutaire reserves, overige reserves en onverdeeld resultaat. Het kenmerk van het eigen vermogen is dat er geen verplichting is om het eigen vermogen terug te betalen aan de verschaffers van het eigen vermogen. Het is als het ware “eigen” van de organisatie en verschilt daarin van de verplichtingen (ook wel aangeduid als vreemd vermogen).

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.