Wat zijn de financiële vaste activa?

Dit zijn activa die verondersteld worden langer dan een verslagperiode mee te gaan, waarbij geldt dat de organisatie een financieel belang/vordering heeft in/op een andere organisatie of persoon. Voorbeelden van financiële vaste activa (financial fixed assets): langlopende beleggingen, langlopende leningen aan groepsmaatschappijen, deelnemingen in andere rechtspersonen.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.