Wat is het geplaatst kapitaal?

Het geplaatst kapitaal (share capital), ook wel aandelenkapitaal geheten, zijn de door een rechtspersoon uitgegeven aandelen voor de nominale waarde (de op de aandelen vermelde waarde). Zo is het geplaatste kapitaal van een B.V. veelal gelijk aan € 18.000 (vroeger was dit het minimale kapitaal dat wettelijk was vereist).

De € 18.000 kan bijvoorbeeld bestaan uit 18.000 aandelen van elk één euro nominaal. Maar 180 aandelen van € 100 nominaal is bijvoorbeeld ook mogelijk. Het aldus op een balans als onderdeel van het eigen vermogen als geplaatst kapitaal vermelde bedrag dient daadwerkelijk door de aandeelhouders te zijn ingebracht (veelal dus betaald in geld; maar inbreng in natura is ook denkbaar). In de toelichting op het geplaatst kapitaal wordt in de jaarrekening dan ook veelal vermeld geplaatst en volgestort.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.