Wat is een latente belastingvordering?

Dit is een mogelijk toekomstige vordering op de fiscus (deferred taxs asset). Het is nog niet absoluut zeker dat deze vordering daadwerkelijk zal ontstaan; vandaar een “latente vordering”.

Deze latente vordering ontstaat alleen daadwerkelijk bij een bepaalde toekomstige ontwikkeling. Zo leidt een fiscaal verlies tot een actieve belastinglatentie (latente belastingvordering) indien er in binnen een zekere termijn in de toekomst winst wordt gemaakt. Het fiscale verlies mag binnen de door de fiscale autoriteit gestelde termijn (bijvoorbeeld negen jaar in Nederland) worden verrekend met de toekomstige winst. Deze toekomstige winst dient dan wel minimaal even groot te zijn als het zogeheten fiscale compensabele verlies. Door deze verrekening hoeft de organisatie in de toekomst minder belasting te betalen en aldus leidt een fiscaal verlies tot een latente vordering op de fiscus (het verlaagt immers de in toekomst te betalen belasting).

Wet- en regelgeving staan toe dan wel schrijven voor dat een latente vordering, uit hoofde van een compensabel verlies op de fiscus, op de activazijde van de bedrijfseconomische balans wordt opgenomen. Voorwaarde is hierbij wel dat het aannemelijk is dat de organisatie binnen de door fiscale autoriteit gestelde termijn voldoende winst zal genereren om het fiscale verlies te kunnen verrekenen.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.