Wat zijn de liquide middelen?

Vroeger bestonden de liquide middelen (liquid funds/cash) uit kas, bank en giro. De giro bestaat echter niet meer; tegenwoordig omvat liquide middelen dus de kas en de banksaldi. Veel organisaties hebben echter geen kas meer en dan is het saldo van de liquide middelen gelijk aan de positieve saldi van de bankrekeningen van een organisatie op de balansdatum.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.