Wat zijn de overlopende activa?

Overlopende activa (accruals) bestaan uit vooruitbetaalde of nog te vorderen bedragen. Indien een organisatie in het boekjaar bijvoorbeeld alvast de verzekeringspremie voor een deel van het volgende boekjaar betaalt, wordt dit op de balans als overlopende activa opgenomen: “vooruitbetaalde verzekeringspremie”. De organisatie heeft immers een prestatie te goed van de verzekeringsmaatschappij (namelijk dekking van het verzekerde risico) en als zodanig een vordering op de verzekeringsmaatschappij.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.