Wat zijn de overlopende passiva?

Overlopende passiva (onderdeel van de verplichtingen op de balans; accruals) bestaan uit vooruit ontvangen of nog te betalen bedragen. Indien een organisatie in het boekjaar bijvoorbeeld alvast het abonnementsgeld voor een deel van het volgende boekjaar ontvangt, wordt er op de balans van deze organisatie als overlopende passiva opgenomen (“vooruitontvangen abonnementsgelden”). De organisatie heeft immers een prestatie te leveren aan de abonnementhouders (namelijk de rechten die uit het abonnement voortvloeien) en als zodanig een verplichting aan de abonnementhouders.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.