Wat zijn de passiva?

De verplichtingen (liabilities) en het eigen vermogen (equity) die op een balans worden vermeld. Tezamen vormen de verplichtingen en het eigen vermogen de op een balans vermelde financiering van een organisatie. De term passiva duidt er enerzijds op dat degenen die een organisatie financieren over het algemeen “passief zijn in de organisatie”.

Een bank financiert bijvoorbeeld een organisatie, maar is als zodanig niet zelf actief in de organisatie; zij financiert slechts de organisatie. Anderzijds kan worden gesteld dat de term passiva duidt op het gegeven dat degenen die een organisatie financieren daar onder lijden. Indien de organisatie failliet gaat, kunnen de financiers immers veelal naar hun geld fluiten!

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.