Wat is het resultaat deelneming?

In de bedrijfseconomische jaarrekening wordt in de winst- en verliesrekening van de deelnemende rechtspersoon het resultaat deelneming vermeld (althans voor zover de deelneming niet is geconsolideerd).

Het resultaat deelneming is gelijk aan het deel van het door de rechtspersoon, waarin wordt deelgenomen, toegezegde dividend waarop de deelnemende rechtspersoon op grond van de omvang van haar belang recht op heeft.

Indien Alpha B.V. bijvoorbeeld 30% van de aandelen Beta B.V. heeft en gelet op de gestelde criteria ten aanzien van een bedrijfseconomische deelneming geldt dat het belang in Beta B.V. een deelneming is.

Veronderstel dat Beta B.V. € 400.000 winst maakt. Vervolgens wordt besloten dat van deze winst € 150.000 wordt uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouders.

In de bedrijfseconomische jaarrekening geldt als hoofdregel dat Alpha B.V. dan recht heeft op 30% van de € 150.000 dividend en in haar winst- & verliesrekening zal Alpha B.V. € 45.000 (30% van € 150.000) vermelden als resultaat deelneming.

Indien echter geldt dat Alpha B.V. invloed van betekenis heeft in Beta B.V. zal Alpha B.V. daarentegen in haar winst- en verliesrekening € 120.000 (30% van de € 400.000 winst van Beta B.V.) vermelden als resultaat deelneming.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.