Wat is de RJ en wat is het belang van de RJ?

Een bedrijfseconomische jaarrekening dient op grond van het Burgerlijk Wetboek Boek 2 (BW2 titel 9) volgens “normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd” inzicht te verschaffen in vermogen en resultaat. De normen waaraan in BW2 Titel 9 wordt gerefereerd, zijn in Nederland verwoord door de zogeheten RJ.

De RJ is de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze Raad geeft jaarlijks twee boeken (hierna duiden we deze boeken aan als de RJ) uit, te weten:

1) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen (plusminus 300 pagina`s);

2) Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote- en grote rechtspersonen (plusminus 1.350 pagina`s).

Het onderscheid tussen micro-, kleine-, middelgrote- en grote rechtspersonen is gebaseerd op afdeling 11 (de wetsartikelen 395a tot en met artikel 398) van BW2 titel 9.

In de RJ staan de zogeheten stellige uitspraken en overige aanbevelingen.

De stellige uitspraken zijn in de RJ vetgedrukt. Van deze stellige uitspraken mag slechts worden afgeweken indien daarvoor goede gronden zijn. Met betrekking tot deze stellige uitspraken wordt wel gesteld dat deze kracht van wet hebben. Feitelijk is dit niet zo, maar het is wel zo dat betekenis van deze uitspraken wordt bevestigd in talloze uitspraken van de Ondernemingskamer (onderdeel van het Gerechtshof Amsterdam; dat als taak heeft juridische geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen) en de Hoge Raad.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.