Wat zijn de vaste activa?

Dit zijn de op een balans vermelde bezittingen die verondersteld worden langer dan één verslagperiode (veelal kalenderjaar) mee te gaan. Het zijn de bezittingen waarover een organisatie beschikt teneinde haar operationele activiteiten te kunnen uitvoeren. Een organisatie beschikt over vaste activa om “haar werk” te kunnen doen. Voorbeelden van vaste activa: grond, gebouwen, inventaris, enzovoorts.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.