Wat zijn de vlottende activa?

Dit zijn de op een balans vermelde bezittingen die verondersteld worden korter dan één verslagperiode (veelal kalenderjaar) mee te gaan. Het zijn de bezittingen die voortvloeien uit de operationele activiteiten (de werkzaamheden) van een organisatie. Voorbeelden van vlottende activa: voorraden, projecten in opdracht derden, debiteuren, overige kortlopende vorderingen, liquide middelen, enzovoorts.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.