Wat zijn de voorzieningen?

Voorzieningen (provisions) zijn verplichtingen die op de balans zijn opgenomen waarvoor drie criteria gelden, te weten:

1. de verplichtingen komen voort uit een gebeurtenis of handeling in het verleden;

2. de verwachting is dat de organisatie in de toekomst aan haar verplichtingen zal voldoen (veelal betalen; maar dit kan voorbeeld ook door het leveren van garantie);

3. en waarvan onzeker is wanneer en hoeveel de organisatie gaat betalen, maar waarvan het te betalen bedrag wel betrouwbaar is te schatten.

Voorbeelden van voorzieningen: garantievoorziening, onderhoudsvoorziening en een reorganisatievoorziening.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.