Wat is het vreemd vermogen?

Dit zijn alle op een balans opgenomen verplichtingen (liabilities). Het vreemd vermogen bestaat uit langlopende en kortlopende verplichtingen. De verplichtingen bestaan uit voorzieningen, schulden en overige verplichtingen. Het kenmerk van het vreemd vermogen is dat de verwachting is dat de organisatie in de toekomst aan haar verplichtingen zal dienen te voldoen (veelal dient te betalen).

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.