Wat is EBIT?

Tegenwoordig treft men in winst- en verliesrekeningen van internationaal opererende ondernemingen onder meer de volgende begrippen aan: EBITDAI, EBITDA, EBITA, EBIT en EBT.

EBIT is de afkorting van Earnings Before Intrest and Tax. EBIT wordt in het Nederland veelal het bedrijfsresultaat genoemd. Van het bedrijfsresultaat dient immers de rente en belasting nog afgetrokken te worden. Er kan echter ook een verschil zijn tussen bedrijfsresultaat en EBIT.

Managers worden vaak afgerekend op de EBIT omdat de EBIT niet wordt beïnvloed door de hoogte van de rentelasten. In sommige organisaties worden managers dan ook afgerekend op: EBITA of EBITDA.

De letters in de afkorting EBIT staan voor:

– E = Earnings (winst na belasting)
– B = Before (voor)
– I = Interest (rente)
– T = Tax (belasting)

– D = Depreciation (systematische afschrijving op materiële vaste activa)
– A = Amortisation (systematische afschrijving op immateriële vaste activa)
– I = Impairment (incidentele afschrijving op materiële en/of immateriële activa)

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.