Wat is EBITA?

EBITA is de afkorting van Earnings Before Intrest, Tax and Amortisation. Amortisation is de afschrijving op de immateriële vaste activa (bijvoorbeeld de afschrijving van goodwill).

Managers worden vaak afgerekend op de EBIT omdat de EBIT niet wordt beïnvloed door de hoogte van de rentelasten. In sommige organisaties worden managers daarom afgerekend op: EBITA of EBITDA.

De letters in de afkorting EBITA staan voor:

E = Earnings (winst na belasting)
B = Before (voor)
I = Interest (rente)
T = Tax (belasting)
– D = Depreciation (systematische afschrijving op materiële vaste activa)
A = Amortisation (systematische afschrijving op immateriële vaste activa)
– I = Impairment (incidentele afschrijving op materiële en/of immateriële activa)

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.