Wat is EBITDA?

EBITDA is de afkorting van Earnings Before Intrest, Tax, Depreciation and Amortisation. Depreciation is de afschrijving op materiële vaste activa (bijvoorbeeld de afschrijving van een machine). Amortisation is de afschrijving op immateriële vaste activa (bijvoorbeeld de afschrijving op geactiveerde uitgaven voor ontwikkeling).

Managers worden vaak afgerekend op de EBIT omdat de EBIT niet wordt beïnvloed door de hoogte van de rentelasten. In sommige organisaties worden managers daarom afgerekend op: EBITA of EBITDA.

De letters in de afkorting EBITDA staan voor:

E = Earnings (winst na belasting)
B = Before (voor)
I = Interest (rente)
T = Tax (belasting)
D = Depreciation (systematische afschrijving op materiële vaste activa)
A = Amortisation (systematische afschrijving op immateriële vaste activa)

– I = Impairment (incidentele afschrijving op materiële en/of immateriële activa)

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.