Wat is Financial accounting (F.A.)?

F.A. staat voor financial accounting en richt zich, in tegenstelling tot management accounting (M.A.), op externe verslaggeving. Hierbij ligt het accent op het verleden. Wet- en regelgeving spelen een belangrijke, zo niet dominerende rol. Consistentie en betrouwbaarheid staan centraal. De administratie vormt verreweg de belangrijkste informatiebron. De meest bekende vorm van F.A. is ongetwijfeld de zgn. jaarrekening.

Voor degene die de jaarrekening uitbrengt is dit een vorm van F.A. Voor de ontvanger kan ditzelfde document een element van M.A. zijn. Mede met behulp van de jaarrekening moet de belegger, vermogensverschaffer, toeleverancier e.d. immers tot een verantwoorde besluitvorming komen. Het opgeleverde cijfermateriaal heeft aldus een wat tweeslachtig karakter. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de ontvangers van jaarrekeningen niet altijd even enthousiast zijn over hetgeen hen wordt ‘voorgezet’. Dit is met name daar het geval, waarin de afzender van de cijfers niet wezenlijk verder gaat dan de wetgever eist. Men kan zich in de praktijk niet aan de indruk onttrekken, dat dit een veel voorkomende houding is.

Financieel management omvat dus enerzijds het sturen van de ontwikkeling van de financiën in de toekomst (M.A.) en anderzijds het verslag uitbrengen over de gerealiseerde ontwikkeling van de financiën (F.A) in het recente verleden.

Verschil F.A. en M.A

Het belangrijkste verschil tussen F.A. en M.A. is:

  • F.A. richt zich op externe verslaglegging en M.A. op interne verslaglegging.
  • Het accent bij F.A. ligt in het verleden, bij M.A. ligt dit in de toekomst.

Lees in het blogbericht van Richard Take meer over financial accounting in de praktijk.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.