Wat is Financiële leasing?

De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben in onderling overleg zogenaamde productdefinities met betrekking tot financiële leasing (financial lease) en operationele leasing (operational lease) opgesteld.

Deze productdefinitie van financiële leasing luidt in beknopte vorm als volgt:

Financiële leasing is de vorm van financiering waarbij:

  1. de leasemaatschappij (de lessor) een roerend of onroerend bedrijfsmiddel in eigendom verwerft en dit afstaat aan de gebruiker (de lessee) voor een periode ten hoogste gelijk aan de economische levensduur van dit goed, waartegenover de lessee zich verplicht de aankoopsom vermeerderd met kosten en winst aan de lessor te betalen;
  2. de overeenkomst van gebruik onopzegbaar is, zodat de lessee het economisch risico (waardeveranderingsrisico) van het goed draagt;
  3. de lessee het goed in zijn balans activeert onder gelijktijdige vermelding van de desbetreffende schuld;
  4. de lessee na afloop van de overeenkomst het goed kan teruggeven aan de lessor, respectievelijk dit kan kopen tegen een vooraf in de overeenkomst bepaald (gering) bedrag of de lease op nader overeen te komen voorwaarden kan continueren.

Lees hier meer over de productdefinitie van het begrip operationele leasing (operational lease).

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.