Wat is IFRS?

IFRS is de afkorting van de International Financial Reporting Standards. Het is een boekhoudkundige standaard voor de jaarverslagen van bedrijven in de EU. De IFRS is een uitbreiding van de vroegere IAS (International Accounting Standards).

De IFRS zijn de door het I.A.S.B. (International Accounting Standards Board) ontwikkelde standaarden voor financiële verslaggeving. Deze standaarden zijn verplicht dan wel toegestaan in meer dan honderd landen. In de EU zijn deze standaarden verplicht voor beursfondsen; althans voor zover deze standaarden goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

Sinds 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht volgend de IFRS te rapporteren. Niet-beursgenoteerde bedrijven uit EU-landen hoeven niet aan deze verplichting te voldoen, hiervoor is het nationale stelsel nog steeds van toepassing. Zo hebben we in Nederland de Dutch GAAP. De afkorting GAAP staat voor Generally Accepted Accounting Principles. In het Nederlands: Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Bij het opstellen van een jaarrekening worden deze principes gevolgd door boekhouders. De IFRS is de GAAP van de EU.

Belang van IFRS

Niet beursgenoteerde rechtspersonen waarvoor BW2 titel 9 van toepassing is, kunnen vrijwillig opteren voor toepassing van IFRS op grond van artikel 362 lid acht van BW2 titel 9.

Een reden voor het vrijwillig opteren voor IFRS kan gelegen zijn in het feit dat een internationale onderneming voor het opstellen van de bedrijfseconomische jaarrekening in elk land normaliter verschillende boekhoudregels en financiële verslaggevingsregels dient te volgen. Dit kan uiterst complex en duur. Het kan dan heel praktisch zijn om te opteren voor de toepassing van IFRS in alle betrokken landen.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.