Wat is leasing?

Leasing is een verzamelnaam van contractvormen die, afhankelijk van hun concrete inhoud meer of minder overeenkomst vertonen met huur of huurkoop zonder daarmee gelijkgesteld te kunnen worden. Wij beperken ons tot de twee hoofdvormen: financiële en operationele lease. Welke van deze beide hoofdvormen aan de orde is, wordt met name bepaald door wie van de contractpartijen het economisch risico loopt met betrekking tot het lease object.

Financiële lease of operationele lease?

Is dit de gebruiker (de zogenaamde lessee) dan is er sprake van een financiële lease. Bij een operationele lease draagt degene die het lease object beschikbaar stelt (de zogenaamde lessor) dit risico. De drager van het economisch risico van een object wordt wel de economisch eigenaar genoemd. Bij financiële leasing is de juridisch eigenaar dus niet de economisch eigenaar. Bij operationele leasing is dit wel het geval.

Economisch risico

Het begrip economisch risico is (evenmin als het afgeleide begrip economisch eigenaar) niet duidelijk omlijnd. Gewoonlijk wordt hieronder verstaan het risico van waardedaling van het bedrijfsmiddel als gevolg van economische slijtage. Dit laatste kan een gevolg zijn van technologische ontwikkelingen (de derde generatie apparatuur verdringt de tweede generatie). Ook het verminderen van de vraag naar het met dit bedrijfsmiddel geproduceerd eindproduct is een vorm van economische slijtage.

Lees hier meer over de productdefinities van het begrip operationele leasing (operational lease) en financiële leasing (financial lease).

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.