Wat is management accounting (M.A.)?

M.A. staat voor management accounting en richt zich, in tegenstelling tot financial accounting (F.A.), op interne verslaglegging. De kernvraag van management accounting (M.A.) is: “Wat voor (financiële) informatie is er nodig om tot een goede besluitvorming en beheersing te komen?”. Verwachtingen omtrent de toekomst zullen in het besluitvormingsproces een belangrijke rol spelen. Voor besluitvorming is immers met name toekomstgerichte informatie nodig. Er kunnen dan ook diverse bronnen worden geraadpleegd. Te denken valt aan marktonderzoek, verwachte technologische ontwikkelingen, enz.

In de praktijk blijkt veelal, dat de bestaande administratie ook een van de bronnen is. Over het algemeen is de administratie overigens niet meer dan een registratie van de financiële gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Vanwege deze gerichtheid op het verleden, is de administratie in feite dan ook een minder geschikte `bron van kennis` voor besluitvorming.

De inrichting van de informatievoorziening voor de besluitvorming is voor organisaties in eerste instantie geheel vrij. De bestaande wet- en regelgeving is bij management accounting (M.A.) slechts als randvoorwaarde van belang. De uit de interne informatievoorziening resulterende acties moeten immers wel toegestaan zijn krachtens de wet- en regelgeving. Bovendien kunnen de uit de wet- en regelgeving voortvloeiende heffingen en subsidies de keuze uit de alternatieve mogelijkheden beïnvloeden. Informatie over de wet- en regelgeving is in die zin dan ook wel degelijk van belang.

Verschil M.A. en F.A

Het belangrijkste verschil tussen M.A. en F.A. is:

  • M.A. richt zich op interne verslaglegging en F.A. op externe verslaglegging.
  • Het accent bij M.A. ligt op de toekomst en bij F.A. op het verleden.

Lees in het blogbericht van Kees de Jong meer over management accounting in de praktijk.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.