Wat is operationele leasing?

De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben in onderling overleg zogenaamde productdefinities met betrekking tot financiële leasing (financial lease) en operationele leasing (operational lease) opgesteld.

Deze productdefinitie van operationele leasing luidt in beknopte vorm als volgt:

Operationele leasing is de vorm van dienstverlening waarbij;

  1. de leasemaatschappij een roerend of onroerend bedrijfsmiddel koopt en afstaat aan de gebruiker voor een periode korter, dan wel ten hoogste gelijk aan de economische levensduur van dit goed, waartegenover de lessee zich verplicht tot betaling aan de lessor van een periodieke vergoeding;
  2. het economisch risico van het goed (waardeveranderingsrisico) ten laste komt van de lessor, hetzij omdat de overeenkomst zijdens de lessee opzegbaar is (na doorgaans een korte periode van onopzegbaarheid), hetzij omdat de duur van de overeenkomst korter is dan de economische levensduur van het goed;
  3. de lessor het goed in zijn balans activeert;
  4. de lessee na afloop van de overeenkomst of na de opzegging ervan het goed aan de lessor dient terug te geven, tenzij hij het koopt op grond van een hem verleende koopoptie voor een reëel, substantieel bedrag.

Lees hier meer over de productdefinitie van het begrip financiële leasing (financial lease).

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.