Wat zijn investeringen?

In feite is iedere aanschaf van een bedrijfsmiddel te beschouwen als een investering. Of de aanschaf van een bedrijfsmiddel daadwerkelijk als een investering wordt beschouwd is met name afhankelijk van de relatieve grootte van het bedrag voor de organisatie.

Exploitatiebudget

Zo zal voor de lokale actiegroep tot behoud van het ooievaarsnest een bedrag van € 20.000,= reeds een investering zijn. De uitgave komt dan ten laste van het investeringsbudget. Een multinational daarentegen zal eerder geneigd zijn dit bedrag als exploitatie-uitgave te beschouwen. Het zal dan ook ten laste komen van een exploitatiebudget. Voor de betrokken functionarissen kan het van groot belang zijn of iets op grond van de budgetregels van een organisatie als investering dan wel als exploitatie dient te worden beschouwd. Investeren is namelijk veelal slechts toegestaan na toestemming van de hogere regionen binnen de organisatie.

Ook is het denkbaar dat het investeringsbudget reeds is uitgeput. Redenen te over voor de betrokken functionarissen om een uitgave als exploitatie te verantwoorden. Dit wordt dan vaak gerealiseerd door bij de leverancier te bedwingen dat de facturering gefaseerd geschiedt. Iedere factuur blijft daarbij onder de investeringsgrens. Voor een organisatie is dit ongewenst gedrag. Dit dient zoveel mogelijk voorkomen te worden door het opstellen van goede budgetregels en een stevige controle achteraf van de uitvoering.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.