Wat is een winst- en verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening (profit & loss account; P&L; income statement) is een overzicht waarop de gedurende een boekjaar tot stand gekomen mutaties van het eigen vermogen worden gespecificeerd. Een toename van het eigen vermogen wordt op de winst- en verliesrekening opgenomen als een bate (ook wel genoemd opbrengst). Een afname van het eigen vermogen wordt op de winst- en verliesrekening opgenomen als last (ook wel genoemde kosten).

Het saldo van de baten en lasten in een boekjaar is het financiële resultaat van een organisatie in het desbetreffende boekjaar. Een positief saldo wordt “winst” genoemd. Een negatief saldo wordt “verlies” genoemd. Overigens worden niet alle mutaties in het eigen vermogen op de winst- en verliesrekening gespecificeerd. Zo worden kapitaalstortingen van/aan de eigenaren van een organisatie niet op de winst- en verliesrekening vermeld. Indien bijvoorbeeld een aandeelhouder extra aandeelkapitaal in een onderneming inbrengt, neemt het eigen vermogen van deze onderneming toe. Maar dat betekent niet dat deze onderneming nu geld heeft verdiend. Dus wordt deze mutatie van het eigen vermogen niet op de winst- en verliesrekening opgenomen.

Meer weten? Word een expert!

Schrijf je vandaag nog in voor één van onze financiële trainingen speciaal voor non financials.