De Voordelen Van Een Cursus Financieel Management

De voordelen van een cursus financieel management

  • 25 juli 2016

Een cursus financieel management is er in vele soorten en maten. Bovendien zijn de verschillende trainingen voor uiteenlopende non financials interessant. Toch is er een gemene deler: de deelnemers lopen tegen een probleem aan en streven naar kennisvergroting. We leven…

Lees meer
Management Accounting: Zo Kunt U De Juiste Keuzes Maken

Management accounting: zo kunt u de juiste keuzes maken

  • 5 juli 2016

Management accounting is belangrijk voor iedere manager. Een beknopte definitie is ‘het identificeren, meten, analyseren, voorbereiden, interpreteren en communiceren van (financiële) informatie om de functie van de manager adequaat te kunnen uitvoeren’. Elke manager heeft hier baat bij. Want: goed…

Lees meer
Alles Is Van Waarde Of Waardeloos

Alles is van waarde of waardeloos

  • 13 april 2016

In onze trainingen leren wij u alles over aanschafwaarde, boekwaarde, contante waarde, intrinsieke waarde, actuele waarde, bedrijfswaarde, netto contante waarde, enzovoorts. Het waardevraagstuk is belangrijk in het kader van balanslezen, jaarrekening lezen, investeringsanalyse, de business case, financiering en ook in het…

Lees meer
Goedkopere Jaarrekening Voor De Microrechtspersoon

Goedkopere jaarrekening voor de microrechtspersoon

  • 5 februari 2016

Met ingang van 2016 is de wet- en regelgeving met betrekking tot het opstellen en publiceren van de jaarrekening aangepast.  Dit biedt wellicht mogelijkheden om de administratieve lastendruk voor uw organisatie te verminderen. Deze aanpassing van de wet is met…

Lees meer
Hoe Positief Is Een Positief Werkkapitaal?

Hoe positief is een positief werkkapitaal?

  • 25 november 2015

Verbeter uw resultaat, kasstroom, en balans met een actief werkkapitaalbeheer. Ondernemingen dienen doelmatig met de beschikbare financiële middelen om te gaan. Doelmatigheid kan zich vertalen in een bijdrage aan het rendement van de onderneming, de liquiditeit / het kasgenererend vermogen…

Lees meer