• 18 augustus 2017

Cashflow is een ‘containerbegrip’. Er zijn meerdere definities van het begrip cashflow mogelijk. Een ruime definitie van ‘de cashflow’ is – eenvoudig uitgelegd – het verschil in euro’s dat een organisatie ontvangt en uitgeeft in een bepaalde periode. Als een organisatie meer binnenkrijgt dan eruit gaat, noemen we dat een positieve cashflow. In deze blog leggen we u uit hoe cashflow berekenen in zijn werk gaat en wat u ermee kunt.

Door Kees de Jong

Een andere veelal door accountants gehanteerde definitie van cashflow is netto winst plus afschrijvingen. Dit bedrag is het bedrag dat gedurende een periode binnenkomt waar geen betalingsverplichtingen op rusten. De winst hoeft immers aan niemand te worden betaald (er kan hooguit worden besloten de winst uit te keren aan de eigenaren) en de afschrijving is al betaald toen het object waarop wordt afgeschreven is aangeschaft.

Operationele cashflow

Het begrip cashflow kan ook betekenen (andere definitie): het overzicht van inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de operationele activiteiten van een organisatie.

Dit betreft onder meer de inkoop van spullen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, de salarissen en de ontvangsten en de uitgaven voortvloeiende uit de verkoop van diensten en producten. De aldus berekende cashflow wordt veelal de operationele kasstroom of de operationele cashflow genoemd.

Cashflow berekenen?

De formule die u hanteert wanneer u start met de cashflow berekening volgens deze laatste definitie, is als volgt:

Cashflow: inkomende geldstroom uit operationele activiteiten – uitgaande geldstroom uit operationele activiteiten

We leggen de formule uit aan de hand van een simpel voorbeeld. Een onderneming ontvangt in het eerste kwartaal van dit jaar € 15.000,- uit verkopen. In het eerste kwartaal van dit jaar geeft dezelfde onderneming € 10.000,- uit aan grondstoffen en salarissen. Dan is de operationele cashflow van het eerste kwartaal € 5.000,-. Deze onderneming heeft dus in het eerste kwartaal meer ontvangen dan uitgegeven en dat resulteert in een positieve operationele cashflow.

De rol van het kasstroomoverzicht

De operationele cashflow is negatief wanneer dit is omgedraaid, wanneer er dus meer geld uitgaat dan er binnenkomt. Bij de operationele cashflow gaat het bovendien om daadwerkelijke geldstromen. Zo kan het zijn dat een organisatie een positief resultaat heeft behaald door een verkooptransactie. Dit heeft echter pas invloed op de operationele cashflow wanneer de klant factuur daadwerkelijk betaalt.

Een organisatie kan door een slechte operationele cashflow in betalingsproblemen komen. Zeker wanneer een negatieve operationele cashflow te lang aanhoudt. Een cashflow statement, ook wel kasstroomoverzicht genoemd, geeft inzicht in de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van een organisatie.

Cashflow berekenen als graadmeter

De operationele cashflow verschaft veel informatie over uw eigen organisatie. Ook van andere organisaties waarmee u samenwerkt, kunt u – indien het kasstroomoverzicht van deze organisaties beschikbaar is – vaststellen of deze andere organisaties naar verwachting aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De operationele kasstroom kan als zodanig een belangrijke graadmeter worden bij de beslissing om met een andere organisatie te gaan of blijven samenwerken.

U beoordeelt hiermee in wezen de andere onderneming op financieel niveau. Is de operationele cashflow van een onderneming al langer negatief? Dan kunt u wellicht beter met een andere organisatie in zee gaan.

Meer weten over cashflow berekenen?

Wilt u meer inzicht krijgen in cashflow berekenen? Eerder publiceerden we een interessante blog over het belang van het kasstroomoverzicht. We geven inzicht in de drie verschillende kasstromen en in de mutatie van de liquide middelen. Ook leggen we uit waarom het belangrijk is om een kasstroomoverzicht correct te kunnen lezen.