• 10 oktober 2016

Wie meer te weten wil komen over de financiële situatie van een onderneming, ontkomt niet aan het lezen van financiële verslagen. Dat is interessant voor verschillende doeleinden. Denk aan het in kaart brengen van de positie van uw eigen bedrijf, maar ook die van een concurrent, leverancier of afnemer. Een cursus balanslezen komt misschien op in uw gedachten. Maar is dat eigenlijk wel wat u wilt?

Door Kees de Jong

De balans is een onderdeel van de welbekende jaarrekening. De balans bestaat uit twee zijden – debet en credit – die met elkaar in evenwicht zijn. Het is immers een balans, toch? Aan de linkerzijde van de balans staan de vaste activa, vlottende activa en liquide middelen. In het rechterrijtje staan het eigen vermogen en vreemd vermogen (kortlopende en langlopende verplichtingen).

Een cursus balanslezen geeft u inzicht in deze begrippen en leert u wat die in onderling verband betekenen. Ook leert u dat u de balans kunt zien als een financiële foto van een bepaalde organisatie op een bepaald moment. En precies dát is de reden waarom u méér nodig heeft dan alleen de balans om een goed beeld te krijgen van de financiële status van een onderneming.

Waarom (g)een cursus balanslezen?cursus-balanslezen-bureau-kees-horden

Daar waar de balans een soort foto is van de financiële situatie van een bedrijf, zijn de winst- en verliesrekening (of resultatenrekening) en het kasstroomoverzicht samen een soort video.

De balans is een weergave van de financiële situatie op een bepaald moment. De resultatenrekening en het kasstroomoverzicht geven het verloop ervan weer. Dat geeft u inzicht in de relatie tussen bijvoorbeeld de winstgevendheid en liquiditeit van een bedrijf.

Het misverstand: cursus balanslezen of jaarrekening lezen?

Met enige regelmaat horen wij deelnemers van een training spreken over een cursus balanslezen, terwijl ze eigenlijk het grotere plaatje voor ogen hebben. Namelijk de complete jaarrekening. Wilt u een cursus balanslezen volgen? Vraagt u zichzelf dan af of u alleen de balans wilt leren lezen, of juist de jaarrekening.

Dat neemt echter niet weg dat de balans geen interessante onderdelen bevat. Met een gedegen kennis van balanslezen vergroot u uw financiële stem.

Onderwerpen subcursus balanslezen

Zo komen bij het thema balanslezen (onderdeel van de training Jaarrekening lezen) van Bureau Kees Horden bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod:

• Activeren
• Balansverkorting
• Off balance finance
• Voorzieningen
• Schulden

Welke interessante financiële informatie schuilt er in de balans? Wat staat er eigenlijk in de winst- en verliesrekening? Wat kunt u concluderen uit de analyse van het kasstroomoverzicht? Kennis en routine maken van u een volwaardig financieel gesprekspartner.