• 24 januari 2017

Wat is waarde? En hoe kunt u die creëren, om vervolgens de waarde van uw organisatie én uzelf te vergroten? Vindt u het lastig om een antwoord op deze vragen te formuleren? Een cursus Financiële Analyse is de oplossing.

Door Richard Take

Een training financiële analyse verschaft u kort gezegd de handvatten om daadwerkelijk grip te krijgen op de financiële sturing van uw organisatie. Bovendien kunt u hier dankzij de opgedane kennis en inzichten zelf richting aan geven.

Speciaal voor managers en professionals zonder financiële achtergrond heeft Bureau Kees Horden de training Financiële analyse en management ontwikkeld. Een cursus van 2 dagen met een strategisch uitgangspunt.

Onderwerpen cursus financiële analyse

Cursus financiele analyse

Er wordt aandacht gegeven aan specifieke onderwerpen en terminologie rond de financiële sturing van uw organisatie. We gebruiken hierbij herkenbare business cases. Deze worden uitgebreid geanalyseerd en besproken.

Tijdens een cursus financiële analyse komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals:

• Strategische en operationele analyse van het rendement
• Verbeteringen van het operationele rendement en kasstroom
• Verbetering van de financiële structuur
• Waardecreatie via autonome groei
• Waardecreatie via fusie en overname

De training Financiële analyse en management is een vervolg op de Basistraining finance for non financials. Daarin wordt een helikopterblik van relevante financiële vraagstukken aangereikt.

Waarom een cursus financiële analyse?

Een cursus financiële analyse verandert bij deelnemers de rol binnen hun organisatie. We zijn dan ook trots op de behaalde resultaten en de ervaringen van onze deelnemers. Zoals:

‘Het was echt gericht op non-financials die op posten zitten waar ze met financiën te maken hebben. Ik heb op een heel positieve en inspirerende en op een hoog niveau les gekregen. De termen, waarden en kengetallen worden op een heldere manier en in hapklare brokken aangeboden. Belangrijke mechanismen en betekenissen van de cijfers worden kernachtig verwoord en uitgelegd en met actuele praktijkcases onderbouwd.’