Disclaimer

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Bureau Kees Horden B.V.. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Bureau Kees Horden B.V., aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Bureau Kees Horden garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Bureau Kees Horden verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres worden niet verstrekt aan derden. U kunt uw gegevens laten verwijderen door dit schriftelijk, danwel per email aan ons te melden.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:

Bureau Kees Horden B.V.
Kerkweg 4
4155 BD Gellicum
The Netherlands
tel: 0345-682 682

Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Bureau Kees Horden: specialist in financieel management voor niet-financiële managers