• 20 september 2016

Financial accounting is de internationale term voor ‘externe financiële verslaggeving’. Het draait hierbij om overzichten die het maatschappelijke verkeer rondom een onderneming inzicht geven in de financiële situatie. Dat is interessante informatie voor aandeelhouders, maar ook voor managers, leveranciers, banken en medewerkers. Wat moet u als non financial precies weten over financial accounting?

Door Richard Take

De financiële overzichten die onderdeel zijn van financial accounting, zoals de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht, geven inzicht in de geleverde financiële prestaties van een onderneming en kunnen ook de grondslag vormen voor belastingheffing.

Rond financial accounting hangt dan ook een wettelijk kader. Dit in tegenstelling tot bij management accounting. Enige kennis over IFRS, BW 2 titel 9 en de wet op de vennootschapsbelasting is onontbeerlijk voor het juist interpreteren van de jaarrekening.

Financial accounting: informatie voor de managerfinancial-accounting

De informatie over de financiële positie van een bedrijf, die wordt samengevat in de jaarrekening, verschaft niet alleen de Belastingdienst, maar ook directeuren, managers, inkopers en leveranciers veel interessante informatie. Is een bedrijf waarmee zaken wordt gedaan bijvoorbeeld voldoende solvabel en liquide? Maakt de onderneming winst? Wat bedraagt het eigen vermogen van de organisatie?

Vaste onderdelen financial accounting

Die informatie is op te maken uit de vaststaande onderdelen binnen de financiële verslaglegging, te weten:

• De balans
• Het kasstroomoverzicht
• De winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening genoemd)
• De toelichting

Financials weten hoe ze de gewenste informatie hieruit kunnen destilleren, maar ook voor non financials – en in het bijzonder niet-financiële managers – is kennis van financial accounting enorm waardevol. Het helpt ze namelijk om de juiste keuzes te maken voor hun organisatie.

Jaarrekening is geen wetenschap

Het mag bij financial accounting dan gaan om cijfermatige overzichten, het is belangrijk om in gedachten te houden dat een jaarrekening geen wetenschap is. Deze financiële rapportage is weliswaar volledig gebaseerd op cijfers, maar indirect ook op aannames. Daarmee zijn ‘uitkomsten’ nooit in cement gegoten.

“Maar cijfers zijn toch cijfers?!”

In onze trainingen zien we dat veel managers, die dagelijks te maken hebben met financiën, daar nog wel eens van schrikken. “Maar cijfers zijn toch cijfers?!” Ja, maar in een bepaalde mate zijn die cijfers gebaseerd op veronderstellingen en keuzes. Het is de kunst om dát te doorzien en vervolgens mee te nemen in de afwegingen na het lezen van een jaarrekening.

Om onderbouwde keuzes te kunnen maken op basis van financiële overzichten, is het daarom belangrijk om te begrijpen hoe financiële verslaggeving tot stand komt. Dus hoe analyseer je een kasstroom, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit? Wat is goed? Wat is slecht? En waarom? En hoe kijkt een ander tegen mijn bedrijf aan?

Als u zich daarin verdiept, bent u in staat om als volwaardig financieel gesprekspartner te functioneren en de juiste keuzes te maken op basis van financial accounting.

Lees meer over financial accounting in onze financiële begrippenlijst.