• 5 december 2016

Financiële kennis is voor vrijwel iedere manager onmisbaar. Dat geldt ook voor niet-financiële managers. Sturen op cijfers wordt immers steeds belangrijker. Met één of meer financiële opleidingen kunnen non financials hun kennis vergroten.

Door Kees de Jong

Managers en andere professionals moeten in hun werkzaamheden vaak beschikken over een helikopterview. Financiële kennis wordt daarin een steeds belangrijker item. Om in te kunnen spelen op relevante financiële vraagstukken binnen hun organisatie, is kennis meer dan nodig. De financiële opleidingen van Bureau Kees Horden sluiten hier naadloos op aan.

Financiële opleidingen voorkomen communicatieproblemen

financiële opleidingen

Financiële opleidingen door Bureau Kees Horden

U kent het waarschijnlijk wel. Als non financial bespreekt u zaken met financiële professionals, zoals controllers en accountants. Omdat u in de meeste gevallen zelf geen cijfers opstelt, is communiceren over die cijfers niet altijd even eenvoudig. Met alle gevolgen van dien, want om de juiste keuzes te kunnen maken moet u de cijfers op de juiste manier kunnen lezen, interpreteren en bespreken.

De kennis en vaardigheden die u opdoet tijdens een financiële opleiding voorkomen communicatieproblemen. De volgende financiële trainingen voor non financials geven u meer inzicht en kennis:

Basistraining finance for non-financials
Financiële analyse en management
Jaarrekening lezen

Financiële opleidingen: open inschrijving of incompany

De behandelde theorie en cases zijn direct toepasbaar in de praktijk. Dat geldt bij zowel de trainingen op basis van open inschrijving als de incompanytrajecten. Deelnemers moeten direct profijt hebben van een opleiding, dat is de filosofie van Bureau Kees Horden.

De casuïstiek die aan bod komt tijdens de open financiële opleidingen, wordt indien gewenst aangedragen door de deelnemers. Dit kunnen dus concrete cases zijn, die deel uitmaken van een bestaande onderneming.

Thema’s

Thema’s die tijdens de financiële trainingen onder meer aan bod komen zijn:

• Wat zijn financiële doelstellingen?
• Wat is operationeel rendement?
• Hoe analyseert u de kasstroom, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit?
• Welke informatie heeft u nodig om een investeringsvoorstel te onderbouwen?
• Hoe leest u de jaarrekening van uw leverancier, klant en concurrent?
• Met welke fiscale en juridische aspecten moet u rekening houden?

Na het afronden van één van de financiële opleidingen kunnen professionals relevante financiële vraagstukken binnen de onderneming begrijpen, bespreken, onderbouwen en op basis hiervan keuzes maken. Dat maakt van een deelnemer een krachtige gesprekspartner op niveau.