• 25 november 2015

Verbeter uw resultaat, kasstroom, en balans met een actief werkkapitaalbeheer.

Ondernemingen dienen doelmatig met de beschikbare financiële middelen om te gaan. Doelmatigheid kan zich vertalen in een bijdrage aan het rendement van de onderneming, de liquiditeit / het kasgenererend vermogen van de onderneming en de waarde van de onderneming. Eén van de fundamentele onderdelen van financieel management is het sturen en beheersen van de kasconversiecyclus (cash conversion cycle).

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat werkkapitaal hoog op de agenda van de CFO staat en blijft staan. Op zich geen verassing, want werkkapitaal is in tijden van financiële krapte een voor de hand liggend domein om op korte termijn verbeteringen in aan te brengen, zodat de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht geoptimaliseerd worden. Geld dat ‘vrijkomt’ door adequaat financieel management kan gebruikt worden om leningen af te lossen, rente te betalen, fusies en overnames te financieren, of te investeren in groei en innovatie. In de praktijk blijkt het voor ondernemingen vaak lastig om daadwerkelijk kasstroom te genereren met hun werkkapitaal. Hoe komt dit toch? Het antwoord op deze vraag vindt u in het hart van de onderneming: de supply chain.

De supply chain

Een supply chain bestaat uit drie parallelle stromen:
1. De fysieke supply chain: goederenstromen; producten en diensten die u inkoopt, verwerkt en verkoopt.
2. De financiële supply chain: geldstromen; financiële afhandeling van de producten en diensten die u inkoopt, verwerkt en verkoopt.
3. De informatiestromen; informatie zoals purchase orders, voorraaddocumentatie, orderbevestigingen en facturen die nodig is om de goederen- en geldstromen af te handelen.

De wijze waarop deze stromen worden afgestemd met leveranciers, klanten, logistieke en financiële dienstverleners, bepaalt voor een belangrijk deel het succes van de onderneming en de hoeveelheid werkkapitaal dat nodig is. Dankzij globalisering, outsourcing en toenemende wet- en regelgeving, worden supply chains steeds complexer en risicovoller. Om onzekerheden en onregelmatigheden op te vangen leggen veel ondernemingen buffers aan. In de fysieke supply chain zijn dat voorraden grondstoffen, halffabricaten of gereed product. In de financiële supply chain zijn dat buffers als werkkapitaal. Topondernemingen zoals bijvoorbeeld Apple, Dell, Proctor & Gamble onderscheiden zich doordat zij niet alleen de fysieke supply chain maar ook de financiële supply chain optimaliseren.
Werkkapitaal is een goede graadmeter van de financiële supply chain. Het werkkapitaal van de onderneming kunnen we met de volgende formule berekenen:

werkkapitaal-1

Cash conversion cycle

Zowel voorraden als debiteuren leggen beslag op de financiële middelen van een onderneming. Crediteuren worden als een bron van financiering beschouwd. Voorraden, debiteuren en crediteuren kunnen worden uitgedrukt in dagen. Het aantal voorraaddagen geeft de tijd weer dat grondstoffen, onderhanden werk en eindproducten in het magazijn op voorraad liggen. Het aantal debiteurendagen geeft de tijd weer, dat een factuur van de klant openstaat. Het aantal crediteurendagen geeft de tijd weer, tussen het ontvangen en betalen van een factuur aan de leverancier.

De cash conversion cycle geeft weer hoe een onderneming omgaat met de cyclus van voorraden, debiteuren en crediteuren:

werkkapitaal-2

Zo beschouwd zullen ondernemingen die een optimaal werkkapitaal nastreven en hun balans willen optimaliseren juist lage voorraadtermijnen en lage debiteurentermijnen nastreven. Dit leidt juist tot een lager werkkapitaal en niet tot een hoger werkkapitaal. De balans wordt zogezegd ‘korter’ en er is minder financiering nodig. Financiering die dus minder geld kost! Een positief werkkapitaal is wellicht minder positief dan het lijkt.