• 15 december 2016

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldstromen die een bedrijf in- en uitgaan. Het document laat zien in welke mate een organisatie in staat is om uit de operationele bedrijfsactiviteiten geld te genereren. Het kasstroomoverzicht is een technisch vrij complex document, maar als u weet hoe u het moet lezen en interpreteren, kunt u er een schat aan informatie uit halen.

Door Kees de Jong

In een kasstroomoverzicht – ook wel cashflow statement genoemd – wordt verklaard waarom de mutatie van de liquide middelen (kas en bank) afwijkt van het gerealiseerde resultaat (winst of verlies volgens de winst- en verliesrekening). Hoe kan het bijvoorbeeld dat u winstgevend bent en tegelijkertijd geld te kort komt? Een kasstroomoverzicht laat de aansluiting zien tussen rendements- en liquiditeitsontwikkeling.

Kort gezegd, berekent u de kasstroom door de nettowinst uit de winst- en verliesrekening te corrigeren voor allerlei posten. Er zijn drie verschillende kasstromen. Samen verklaren deze drie mutaties de mutatie van de liquide middelen (kas en bank) in een zekere periode.

Kasstroomoverzicht: overzicht van 3 kasstromenkasstroomoverzicht

Een kasstroomoverzicht richt zich alleen op de feitelijke geldstromen binnen de relevante periode. Daarin verschilt een kasstroomoverzicht onder andere van een winst- en verliesberekening.

Een kasstroomoverzicht brengt de volgende kasstromen in kaart:

• Operationele kasstroom: de ontvangsten en uitgaven door bedrijfsactiviteiten
• Investeringskasstroom: de investeringsuitgaven en -ontvangsten
• Financieringskasstroom: de ontvangsten en uitgaven die resulteren uit de financiering van de organisatie (bijvoorbeeld het aflossen van schulden of een aandelenemissie)

Inzicht in financiële gezondheid dankzij het kasstroomoverzicht

In hoeverre kan een organisatie, bijvoorbeeld een nieuwe klant, voldoen aan haar betalingsverplichtingen? Dat is iets wat u kunt bepalen aan de hand van de kasstromen. De financiële gezondheid van een organisatie wordt namelijk niet alleen bepaald door de hoogte van de winst, maar ook door de kasstromen die de organisatie in- en uitgaan.

Het overzicht van de kasstromen geeft u inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is om geld te genereren uit haar operationele bedrijfsactiviteiten. Door deze inkomsten en uitgaven inzichtelijk te maken, kunt u de liquiditeitsontwikkeling in kaart brengen.

Relevante managementinformatie in het kasstroomoverzicht

Een cash flow statement voorziet u dan ook van interessante informatie voor financiële sturing. Het document bevat dus waardevolle managementinformatie.

Anders dan bij een winst- en verliesrekening hoeft een negatieve kasstroom niet te wijzen op mogelijke gevaren. Wanneer een project van bijvoorbeeld een bouwbedrijf langer duurt dan de kasstroomperiode, kunnen kosten leiden tot een verklaarbaar negatief resultaat.

Het juist kunnen lezen en beoordelen van kasstroomoverzichten is dan ook nodig om de onderbouwde keuzes te kunnen maken. Iets wat zeer relevant is bij het beoordelen van een leverancier of klant.

Opleidingen Bureau Kees Horden

Wanneer u kasstroomoverzichten kunt lezen, interpreteren en beoordelen, dan bent u in staat om hier inhoudelijk over te communiceren met financials. Bureau Kees Horden traint non financials om een kasstroomoverzicht te kunnen bespreken met controllers, accountants en bankiers.

Niet voor niets speelt het kasstroomoverzicht een belangrijke rol in de volgende trainingen: Basistraining finance for non financials, Financiële analyse en management, Jaarrekening lezen en Totaalprogramma De Klassieker.