Klachtenbehandeling

Wat mag de klant van ons verwachten?

Wij verplichten ons cursussen aan te bieden die inhoudelijk van hoogstaand niveau zijn en waar het betreft de organisatorische kant worden gekenmerkt door een hoge mate van punctualiteit.

Wat verstaan wij onder een klacht?

In het hierna gaande wordt onder een klacht een schriftelijke mededeling verstaan waarin wordt te kennen gegeven, waarom de klager meent te kort te zijn gedaan.

Waar moet een klacht worden ingediend?

Het secretariaat van Bureau Kees Horden B.V.

Kerkweg 4
4155 BD Gellicum

Onze eerste reactie

Binnen 2 dagen wordt een schriftelijk bericht van ontvangst gestuurd.

Binnen welke tijd delen wij ons standpunt over de klacht mee?

Binnen 3 weken; slagen wij daar niet in, dat wordt dit tijdig meegedeeld.

Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn ons standpunt dan wel mag worden verwacht.

Vertrouwelijk

Alle aan ons toegestuurde stukken worden vertrouwelijk behandeld.

Administratie

Alle geuite klachten alsmede onze reactie daarop worden minsten 5 jaar in ons archief bewaard.

De door ons voorgestelde oplossing

Wij zien een klacht als een uitgelezen mogelijkheid een hechte relatie met de ontevreden klant op te bouwen.

Daarom mag een genereuze oplossing van ons worden verwacht.

Beroepsmogelijkheid

Slagen partijen er niet in tot een bevredigende oplossing te komen, dan wordt een advies gevraagd aan een onafhankelijk, ter zake deskundig zijnde derde.

Wij leggen ons bij diens stellingname meer.

Op dit moment is deze derde drs J.J.T. van Eck, De Nes 10, 4002 HA Tiel

Gellicum, 22 augustus 2009

Bureau Kees Horden: specialist in financieel management voor niet-financiële managers