• 8 februari 2017

Korte financiële cursussen stellen non financials in staat om hun kennis te vergroten. Financiële kennis is immers onmisbaar voor vrijwel iedere manager. Dat geldt ook voor niet-financiële managers. Want sturen op cijfers wordt steeds belangrijker.

Door Kees de Jong

Korte financiële cursussen zijn er in vele soorten en maten. Bovendien zijn deze trainingen voor uiteenlopende non financials interessant. Toch hebben zij een gemeenschappelijk vraagstuk: de deelnemers lopen tegen een probleem aan en streven naar kennisvergroting.

Kennis voorkomt communicatieproblemenKorte financiële cursussen voor non financials

Als verantwoordelijke binnen een onderneming moet u weloverwogen beslissingen nemen. Op financieel vlak helpt het kunnen lezen van bijvoorbeeld een jaarrekening u daarbij. Een jaarrekening geeft namelijk informatie over de financiële situatie van een organisatie. Een cursus Jaarrekening lezen of Financiële analyse en management geeft u inzicht in de inhoud en leert u belangrijke signalen te herkennen.

Als non financial bespreekt u zaken met financiële professionals. Denk aan accountants en controllers. Voor wie zelf geen cijfers opstellen, is communiceren over die cijfers niet altijd even eenvoudig. Met alle gevolgen van dien.

Om de juiste keuzes te kunnen maken, moet u de cijfers op de juiste manier kunnen lezen, interpreteren en bespreken. De kennis en vaardigheden die u opdoet tijdens een training voorkomen communicatieproblemen.

Overzicht van de korte financiële cursussen

De volgende korte financiële cursussen geven non-financials meer inzicht en kennis:

Basistraining finance for non financials
Financiële analyse en management
Jaarrekening lezen

De thema’s die we behandelen tijdens de korte financiële cursussen geven antwoord op onder meer de volgende vragen:

• Wat zijn financiële doelstellingen?
• Wat is operationeel rendement?
• Hoe wordt het resultaat bepaald?
• Wat is de samenhang tussen de balans en de winst- en verliesrekening?
• Welke informatie heeft u nodig om een investeringsvoorstel te onderbouwen?
• Hoe leest u de jaarrekening van uw leverancier, klant en concurrent?
• Met welke fiscale en juridische aspecten moet u rekening houden?

Krachtige gesprekspartner dankzij korte financiële cursussen

Na het afronden van één van de korte financiële cursussen kunnen professionals relevante financiële vraagstukken binnen een onderneming of organisatie begrijpen, bespreken, onderbouwen en op basis hiervan keuzes maken. Dat maakt van hen een krachtige gesprekspartner op niveau.