Cedeo erkenning

Bureau Kees Horden is Cedeo gecertificeerd voor zowel maatwerk bedrijfsopleidingen als opleidingen met open inschrijving. Het Cedeo is een onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert onder de klanten en deelnemers van opleidingsinstituten. In juli 2017 heeft het laatste onderzoek plaatsgevonden. Voor beide soorten trainingen heeft Bureau Kees Horden een 100% score behaald!

De samenvattende conclusie door Cedeo

Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur de heer R.A. Wink voerde met Bureau Kees Horden B.V. op 13-07-2017.

Algemeen

Bureau Kees Horden heeft als specialist in kennisoverdracht op het gebied van financieel management al bijna 35 jaar een stabiele en onafhankelijke positie in de markt. Naast een uitgebreid aanbod aan open cursussen voor non-financials verzorgt het bureau ook in company-trainingen, zowel voor non-financials als voor financiële managers.

Het uitgangspunt van de trainingen, om niet-financiële specialisten binnen organisaties de beginselen van financieel management bij te brengen, wordt zoals blijkt uit de zeer hoge waardering in de markt duidelijk waargemaakt.

Kwaliteit

Bureau Kees Horden wordt geleid door drs. Kees de Jong en drs. Richard Take, die beiden al jarenlang als partner aan het bureau verbonden zijn. Bureau Kees Horden heeft sinds de oprichting in 1983 een naam opgebouwd als leverancier van kwalitatief hoogstaande opleidingen op het gebied van financieel management. Het bureau verzorgt degelijke cursussen met een hoge en stabiele kwaliteit; kortom cursussen die hun waarde in de loop der jaren bewezen hebben.

Bureau Kees Horden onderscheidt zich in de markt door de hoge inhoudelijke kwaliteit van haar ook voor non-financials goed toegankelijke programma’s. Naast de expertise van de docenten is ook de grote collectie praktijkvoorbeelden een belangrijke pijler voor het succes van de opleidingen. Mede op basis van de frequente contacten met ondernemers en managers wordt deze collectie continu vanuit de actualiteit aangevuld.

Het uitgebreide cursusmateriaal voor de verschillende trainingen biedt de cursisten zeer gewaardeerde achtergrondinformatie en levert daarmee tevens een belangrijke bijdrage aan het succes van de opleidingen. Over de wijze waarop het materiaal aan de deelnemers wordt aangeboden worden afspraken gemaakt met de opdrachtgever: de wens van de klant is daarbij leidend. Dat laatste geldt ook voor het doorgaan van een training na inschrijving. Doel is om deze, ook in uitzonderlijke situaties, zo veel mogelijk doorgang te laten vinden.

Continuïteit

Bureau Kees Horden weet haar positie als expertise-bureau op het vlak van de financiële opleidingen in de huidige markt goed te bestendigen. In de afgelopen periode zijn modules ontwikkeld die als geheel het totaalprogramma vormen. Daarnaast is het aantal training locaties uitgebreid van 3 naar 7, waardoor een landelijke dekking is verkregen. Hiermee speelt het bureau nadrukkelijk in op vragen uit de markt.

Bureau Kees Horden is preferred supplier bij een aantal vaste relaties. Op basis van de vraag naar haar trainingen en de informatie die tijdens het bezoek is verschaft, acht Cedeo de continuïteit van Bureau Kees Horden voor de komende tijd dan ook voldoende geborgd.

Uitspraken deelnemers

‘De tevredenheid over de opleiders is zo groot dat alle referenten hen de hoogst mogelijke score toekennen. Men prijst de docenten vanwege hun kennis, maar vooral ook om hun heldere, boeiende en humorvolle wijze waarop ze die over het voetlicht brengen’.

‘Als niet financieel iemand vind ik het al gauw saai als het over cijfers gaat, maar deze training werd zo enthousiast en meeslepend gebracht, met de nodige humor en boeiende actuele voorbeelden. Ik heb veel waardering voor de laagdrempelige en uitnodigende houding van de docenten’.

‘Men is vol lof over de deskundigheid van de docenten en de wijze waarop ze de lesstof presenteren. ‘Het is serieuze stof die met een leuke schwung wordt overgebracht. Ze zijn inhoudelijk en didactisch uiterst sterk, in die mate dat je nog gepassioneerd raakt van zo’n saai onderwerp. Met ontzettend veel energie en inspiratie wisten ze de groep enorm te motiveren’.

‘Er is sprake van veel interactie en waar mogelijk is er veel variatie in werkvormen. Het was echt gericht op non-financials die op posten zitten waar ze met financiën te maken hebben. Ik heb op een heel positieve en inspirerende en op een hoog niveau les gekregen. De termen, waarden en kengetallen worden op een heldere manier en in hapklare brokken aangeboden. Belangrijke mechanismen en betekenissen van de cijfers worden kernachtig verwoord en uitgelegd en met actuele praktijkcases onderbouwd. Het biedt echt veel inzicht’.

‘Men prijst de docenten om hun kennis van zaken. Ook zijn de referenten vol lof over hun vermogen om met behulp van sprekende voorbeelden en in niet al te hoogdravende taal de groep te boeien. Omdat ze zelf uit het bedrijfsleven komen weten ze precies wat er in de bedrijven speelt en hoe MT-leden met elkaar omgaan. Ze gaan stevig in op de rol van de controller om inzicht te geven vanuit welk denken hij/zij handelt. Je krijgt bijvoorbeeld heel concreet handreikingen voor het aangaan van een gesprek over investeringen en hoe deze erdoor te krijgen en je doelen te bereiken’.

Bedrijfsgerichtheid

Bureau Kees Horden houdt tijdens de trainingen de doelstellingen van de organisatie goed in het vizier. Door het invoegen van bedrijfsspecifieke thema’s (jaarverslagen) in de open trainingen worden de in principe standaard-modules herschreven naar maatwerkproducten. Verder kunnen speciale onderwerpen ter behandeling tijdens de training door cursisten worden aangedragen. Startend met het materiaal uit de eigen bedrijfssituatie van de deelnemers wordt vervolgens de link naar de praktijk gelegd. Het toegankelijke begrippenkader en de praktijkgerichtheid bieden optimale garantie voor de overdracht van de cursusstof naar de werksituatie. De zorgvuldige voorbereiding – waarbij vooraf de vragen en behoeften van de deelnemers en vanuit de organisatie worden geïnventariseerd – leidt tot een uitstekende aansluiting van de training bij de praktijksituatie van de deelnemers. Naast hun aansprekende presentatie – ‘met veel humor’ – draagt ook het feit dat de docenten het gehele traject, van intake tot uitvoering en natraject, uitvoeren in het bijzonder bij aan de praktijkgerichte invulling van de trainingen. Bureau Kees Horden is overtuigd van haar kwaliteit en kennis, bevestigd door het onderliggende klanttevredenheidsonderzoek. Voorafgaand aan de trainingen wordt dan ook een kwaliteitsgarantie gegeven: ‘niet tevreden, geld terug’. Uit het feit dat tot op heden nog nooit een beroep daarop is gedaan, wordt duidelijk geïllustreerd dat de kwaliteitsgarantie terecht is.

Bron: website Cedeo

Opdrachtgevers

Benieuwd voor welke opdrachtgevers Bureau Kees Horden heeft gewerkt?

Bekijk hier onze opdrachtgevers

Biografieën Richard en Kees

Richard Take en Kees de Jong zijn de eigenaren en exclusieve trainers van Bureau Kees Horden. Bureau Kees Horden heeft in de afgelopen 30 jaar trainingen Finance for non financials verzorgt voor nationale en internationale organisaties.

Lees meer over de trainers >