Training Inzicht in de financiën van uw familiebedrijf

Deelnemers willen de balans en winst- en verliesrekening kunnen lezen, begrijpen hoe zij naar investeringen, “waarde”, rendement en de financiële gezondheid van het familiebedrijf kunnen kijken. Ook vinden ze het prettig om met andere familiebedrijven hierover van gedachten te wisselen.

Over Inzicht in de financiën van uw familiebedrijf

Duur: 3 aaneengesloten dagen
Lestijden 1e dag: 09.30 uur – 19.00 uur
Lestijden 2e dag: 09.00 uur – 19.00 uur
Lestijden 3e dag: 09.00 uur – 17.00 uur
Investering: € 2280,- excl. BTW
Locatie: Brummen
Liever incompany? Meer informatie >

Beschrijving

Voor wie is deze training bestemd?

Deze driedaagse training is bedoeld voor familieleden en aandeelhouders in familiebedrijven die geen financiële achtergrond hebben maar wel inzicht willen in de financiën van het familiebedrijf. De deelnemers aan de training werken in het familiebedrijf, of zijn (toekomstig) aandeelhouder of hun ouders zijn actief in het familiebedrijf. Zij willen de balans en winst- en verliesrekening kunnen lezen, begrijpen hoe zij naar investeringen, “waarde”, rendement en de financiële gezondheid van het familiebedrijf kunnen kijken. Zij vinden het prettig om met andere familiebedrijven hierover van gedachten te wisselen.
In de training wordt de meeste tijd besteed aan inzicht vergaren in wat de cijfers vertellen, daarvoor wordt een goed fundament gelegd. Er wordt besproken wat u zou moeten weten en waarom, daarbij wordt gekeken naar de situatie in de familie en in het bedrijf. Hierover wisselt u van gedachten met anderen die persoonlijk betrokken zijn bij een familiebedrijf.

Incompany na de training

Deze training biedt basisvaardigheden en kennis die u in praktijk kunt gaan brengen. Vasthouden en verder uitbouwen van de kennis vergt verdere oefening in de praktijk. Op uw verzoek organiseren we eenmalig of periodiek bijeenkomsten met de aandeelhouders van uw familiebedrijf om dieper in te gaan op de cijfers van het familiebedrijf. Als u daarin geïnteresseerd bent bespreken we graag wat we daarin voor u kunnen betekenen.

Waarom is deze training voor u van belang?

Goed geïnformeerd beslissingen nemen in het familiebedrijf is voor aandeelhouders van familiebedrijven of hun kinderen lastig als ze geen vaardigheid hebben in het interpreteren van de cijfers van het familiebedrijf. Meer financieel inzicht kan gewenst zijn, bijvoorbeeld om meer uit uw gesprek met de accountant te halen. Of als eigendom overgaat en de waarde van het bedrijf opeens relevant wordt. Of gewoon om als een betrokken (toekomstig) eigenaar goed te kunnen meepraten en meepraten in de aandeelhoudersvergadering. Deze training geeft u in drie dagen basiskennis en vaardigheden om dat te doen. Zij gaat uit van praktijksituaties, waardoor de materie u snel bekend zal voorkomen. U maakt kennis met veel verschillende aspecten van financieel management in het familiebedrijf.

Tenzij u daar bezwaar tegen heeft worden de door het familiebedrijf gedeponeerde cijfers van de jaarrekening gebruikt tijdens de training. Tijdens de training is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere familiebedrijven.

Wat kunt u na deze training?

U heeft, na het volgen van deze training, beter inzicht in de financiën van uw familiebedrijf. U kunt beter de inhoud van jaarrekeningen en jaarverslagen inschatten en beoordelen en bent een betere gesprekspartner voor uw accountant en in aandeelhoudersvergaderingen. U heeft aanknopingspunten om zinnig over de waarde van uw familiebedrijf van gedachten te wisselen. U weet waarom u kengetallen en ratio’s kunt gebruiken. U kunt investeringsvoorstellen beter beoordelen.

De inhoud van de training zal deels worden bepaald door de samenstelling van de groep en de vragen die leven. Er wordt ingegaan op situaties van deelnemers, vragen kunnen ter plekke worden neergelegd.

Training in samenwerking met Symbioose, mr J. van Zwol

Jacqueline van Zwol studeerde rechten in Utrecht. Ze heeft ruime ervaring in het bankwezen, onder andere als adviseur bij fusies en overnames, als private equity investeerder en oprichter van een kenniscentrum voor familiebedrijven. Ze is geregistreerd mediator en gecertificeerd coach. In 2010 heeft ze met prof. R.H. Floren het boek “gespreid bedje of spijkerbed, over opvolgers in familiebedrijven” geschreven. Met haar bedrijf Symbioose werkt ze als onafhankelijk adviseur en coach voor familiebedrijven en bedrijfsfamilies op het gebied van bedrijfsoverdracht en goed bestuur. Daarnaast is ze lid van de raad van commissarissen van een middelgroot afvalbedrijf.

Doel van de cursus is om inzicht te krijgen in de financiën van je familiebedrijf. Mochten deelnemers daarin geïnteresseerd zijn, dan zal Jacqueline van Zwol, schrijver van het boek “het familiestatuut’, tijdens het laatste dagdeel aandacht besteden aan financiële thema’s die een aandeelhouder in een familiebedrijf in de praktijk tegenkomt. Bijvoorbeeld: “Wat heb je als aandeelhouder of STAK bestuurslid te zeggen over financiën, wat voor informatie krijg je. Hoe werkt dividendbeleid in de praktijk, wat voor afspraken kun je maken over verkoop van je aandelen of certificaten”.

Thema’s en onderwerpen

Financiële begrippen en denkwijzen (resultaatbepaling)

Hoe werkt het? Hoe berekent een onderneming het resultaat?
Hoe kunt u jargon doorgronden?
Hoe werkt de financiële logica? (Welke andere logica is er?)
Waarom zijn uitgaven geen kosten en ontvangsten geen opbrengsten?
Kasstelsel versus stelsel van baten en lasten.
Wet- en regelgeving.

Beoordeling van het financiële resultaat en de financiële positie

Wat staat er in de jaarrekening? Balans, winst- en verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting.
Hoe kunt u de financiële gezondheid van een onderneming beoordelen?
Wat kunt u met ratio’s en kengetallen?
Wat is het belang van trends onderkennen?
Wat is het verband tussen rendement, solvabiliteit en liquiditeit (en het belang hiervan in een familiebedrijf?
Wat is het belang van verschillende posten in de jaarrekening, zoals goodwill, materiële vaste activa, deelnemingen, voorraden, onderhanden werk, voorzieningen?

Kasstromen

Wat is de relatie tussen rendement en kasstromen (liquiditeit)?
Hoe belangrijk zijn kasstromen?
Wat is het belang van de operationele kasstroom voor de bedrijfscontinuïteit en dividend?
Wat is het belang van de vrije kasstroom (free cash flow)?

Investeringsbudgettering

Heeft u liever nu een euro of in de toekomst?
Cijfermatige en andere overwegingen om te investeren
Welke activiteiten kiezen we?
In welke projecten of divisies gaan we investeren?
Hoe berekent u de netto contante waarde?
Wat is het verschil tussen capex en opex?
Wat is er mis met ROI (Return on Investment)? Wat is het verschil tussen ROI en WACC?
Wat is het belang van de interne rentevoet (Internal rate of return)?
Wat is het nut van terugverdientijd?
Hoe berekent u de waarde van besparingsinvesteringen?

Financiering

Waar dient u op te letten bij het vaststellen van een logische financiering?
Welke vormen van eigen en vreemd vermogen zijn er?
Wat betekent solvabiliteit voor een familiebedrijf?
Wat is het verschil tussen cumprefs en achtergestelde leningen en waarvoor worden ze gebruikt?
Hoe is het onroerend goed gefinancierd?
Wat is “off balance sheet” financiering?
Waar let een bank op bij een financieringsaanvraag?
Let u op bankconvenanten?

Waardering en overdracht van aandelen

Welke manieren van overdracht zijn er?
Hoe waardeer je bedrijven (zinnig en onzinnig)?
Fiscale waarde, emotionele waarde, marktwaarde en prijs van het familiebedrijf.
Overdracht aan (een van) de kinderen? Zowel leiding als eigendom?
Beloning op aandelen los zien van beloning voor werken.
Belangentegenstellingen bij de waardering tussen ouders en kinderen?
Via de familie of door de bank financieren?
Financiële en andere afspraken met de familie vastleggen.

Jaarverslaggeving

Wat is het verschil tussen een deelneming en een dochtermaatschappij?
Hoe waardeer je deze posten op de balans?
Hoe wordt er geconsolideerd?
Wat is het verschil tussen de geconsolideerde jaarrekening en de vennootschappelijke jaarrekening?
Wat is het verschil met de fiscale jaarrekening en wat is een fiscale eenheid?
Wat is een 403 verklaring?
Uit welke rechtspersonen bestaat uw familiebedrijf in economisch, juridisch en fiscaal opzicht?

Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend trainingsadvies op maat: info@keeshorden.nl.

Investering

De prijs voor deelname aan deze training bedraagt 2.280 euro, exclusief BTW.
Dit is inclusief drie lunches, twee diners en twee hotelovernachtingen.

Data en opzet

Onderstaand treft u de plaats en data van de training Inzicht in de financiën van uw familiebedrijf met open inschrijving aan.

Dit programma bestaat uit 3 aangesloten dagen. Op de eerste dag start de training om 9.30 uur. Op de tweede en derde dag start de training om 9.00 uur. Op de eerste en tweede dag eindigt de training om 19.00. Daarna volgt een diner. Op de derde dag eindigt de training uiterlijk om 17.00 uur.

Alle dagen is er een lunchpauze van 12.30 uur – 13.30 uur.

TrainingStartdatumVervolgdataPlaatsInschrijven
Training Inzicht in de financiën van uw familiebedrijf10-07-201911-07-2019 en 12-07-2019Brummeninschrijven

Locatiegegevens

Kasteel Engelenburg in Brummen
Kasteel Engelenburg ligt aan de rand van de Veluwe en is een hotel met golfbaan en conferentie faciliteiten. De familie Agricola en haar team ontvangt u op persoonlijke wijze in een historische ambiance met gevoel voor detail. Lunches en diners worden vanuit de Zuid-Afrikaanse keuken geserveerd in het 19e eeuwse Serre restaurant. Voor meer informatie zie: www.engelenburg.com

Plan uw route via Google Maps >

Cedeo geaccrediteerd

Bureau Kees Horden is Cedeo gecertificeerd voor zowel maatwerk bedrijfsopleidingen als opleidingen met open inschrijving. Het Cedeo is een onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert onder de klanten en deelnemers van opleidingsinstituten. In juli 2017 heeft het laatste onderzoek plaatsgevonden. Voor beide soorten trainingen heeft Bureau Kees Horden een 100% score behaald!

Lees meer >

Over Richard en Kees

Benieuwd naar de biografieën van Richard Take en Kees de Jong?

Bekijk ze hier

Bureau Kees Horden: specialist in financieel management voor niet-financiële managers