Totaalprogramma 3 modules voor non financials

Het Totaalprogramma 3 modules is een pakket trainingen bestaande uit de drie reguliere modules. Het pakket biedt een aantrekkelijk financieel voordeel en grote flexibiliteit in plaats en datum van deelname.

Over Totaalprogramma 3 modules

De 3 reguliere modules in één pakket
Duur: 5 x 1 dag naar eigen planning
Lestijden: 09.30 uur – 16.30 uur
Investering: € 2625,- all-in
Locaties: Brummen, Vught, Soesterberg, Hoofddorp, Rijswijk, Bergen (NH), Zwolle, Leusden, Zwijndrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven

Resultaten na deelname aan Totaalprogramma 3 modules

Bent u verantwoordelijk voor belangrijke financiële keuzes binnen uw organisatie? Communiceert u hier als non financial veelvuldig over met controllers en CFO’s? Met de opleiding Totaalprogramma 3 modules verzekert u zich van alle nodige kennis en kunde.

Na deelname aan deze training:

  • heeft u kennis van alle belangrijke financiële kernbegrippen
  • leest en beoordeelt u op een volwaardige manier een jaarrekening
  • heeft u kennis van financiële structuren, financiële sturing en waardecreatie
  • kunt u zelfstandig verbeteringen voorstellen en deze implementeren
  • neemt u betere en onderbouwde financiële beslissingen

Deze basistraining (3 dagen) en 2 verdiepingsmodules (2 x 1 dag) zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van de trainers financieel management.

De opgedane kennis kunt u na afloop van de training direct toepassen in de praktijk.

Dynamische leeromgeving

De groepsomvang tijdens de training is maximaal 8 personen. U begeeft zich in een omgeving met andere managers en professionals, waarin op een dynamische, interactieve wijze wordt getraind. Tijdens de trainingsdagen komt relevante, praktische casuïstiek aan bod.

Schrijf u nu in en ontwikkel u tot een volwaardig financieel gesprekspartner.

Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend trainingsadvies op maat: info@keeshorden.nl.

Beschrijving Totaalprogramma 3 modules

Het Totaalprogramma 3 modules is een pakket trainingen bestaande uit de drie reguliere modules: Basistraining finance for non financials + Financiële analyse en management + Jaarrekening lezen. Het pakket biedt u een aantrekkelijk financieel voordeel ten opzichte van de aanschaf van de drie afzonderlijke modules. Zie tabje investering.

Het Totaalprogramma 3 modules verschaft u grote flexibiliteit in plaats en datum van deelname. Tot 2 jaar na aanschaf kunt u zelf bepalen op welke locatie en wanneer u wilt deelnemen aan de drie modules. Via de knop Direct inschrijven kunt u zich inschrijven voor één of al meer regulier geplande modules, te starten met de training Basistraining finance for non financials. Ons advies is de perioden tussen het volgen van de afzonderlijke modules beperkt te houden tot maximaal een aantal maanden.

Werkwijze

De trainingen worden verzorgd door één of beide partners van Bureau Kees Horden. Wij streven maximale interactiviteit met u na om maximale borging en toepasbaarheid in de praktijk te realiseren. Om dit te bereiken werken wij op gestructureerde wijze met flip-overs, kunnen uw bedrijfseigen financiële cijfers onderdeel uitmaken van concrete praktische cases en is de groepsomvang maximaal acht deelnemers. Het studiemateriaal is bij de prijs inbegrepen en wordt bij aanvang van de training uitgereikt.

Bestemd voor

De training is bestemd voor managers en professionals die functioneren op HBO of Universitair niveau, zonder dat ze een financiële achtergrond hebben. De training is zeker ook geschikt voor personen die hun financiële kennis willen verversen of updaten.

Thema’s en onderwerpen

Module Basistraining finance for non financials

Kernbegrippen

– Wat zijn financiële doelstellingen?
– Hoe wordt het resultaat bepaald?
– Wat is de samenhang tussen de balans & winst- en verliesrekening?
– Wat staat er in een kasstroomoverzicht (cashflow)?
– Welke wet- en regelgeving is van belang?
– Het belang van budgettering
– Factor tijd

Financiële analyse

– Hoe analyseert u kasstroom, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit?
– Wat is goed en wat is slecht en waarom?
– Hoe herkent u operationele- en financiële risico’s?
– Waarom is een rendementseis van belang?
– Ratio’s en kengetallen (Dupontanalyse)
– Het belang van werkkapitaal
– Hoe beoordeelt de bank?

Investeren en financieren

– Wat zijn de belangrijkste financieringsvormen: on- en offbalance?
– Welke informatie heeft u nodig om een investeringsvoorstel te onderbouwen?
– Welke soorten businesscases zijn er?
– Welke beoordelingsmethodes zijn er?
– Waarom is netto contante waarde methode superieur?

Analyse van kosten en opbrengsten

– Welke verschillende verdienmodellen zijn er?
– Welke kostenindelingen gebruikt u wanneer?
– Hoe kunt u de kostprijs (intern tarief) bepalen en budgetteren?
– Hoe gebruikt u activity based costing bij het doorbelasten van overhead?
– Hoe berekent u het break even punt en de veiligheidsmarge?

Jaarrekening

– Hoe leest u de jaarrekening van uw leverancier, klant en concurrent?
– Wat kunt u met het directieverslag, de jaarrekening en de overige gegevens?
– Wat verklaart de accountant?
– Wat zijn de waarderingsgrondslagen en waarom is een toelichting onontbeerlijk?
– Wat is de rol van de KvK, de fiscus, consolidatie en de IFRS?

Module Financiële analyse en management

Strategische en operationele analyse van het rendement

· Sturing op waardecreatie
· Operationele verbeteringen
· Verbetering van de financiële structuur
· Autonome groei (investeringscalculatie: business case)
· Fusie en overname

Verbeteringen van het operationele rendement en kasstroom

· Operationele rendement: marge en omloopsnelheid
· Kostenmanagement: focus op kostenefficiency
· Capaciteitsbenutting
· Werkkapitaalbeheer

Verbetering van de financiële structuur

· Vermogenskostenvoet bepalen (WACC)
· De relatie tussen risico en rendementseis
· De rendementseis kwantificeren
· Eigen vermogen, hybride en vreemd vermogen en alternatieve financieringsvormen

Waardecreatie via autonome groei

· Onderbouwen business case
· Relevante parameters bij investeringscalculatie
· Netto contante waarde, interne rentevoet, terugverdienperiode
· Impact bestaande bedrijfsmiddelen op de investeringsbeslissing

Waardecreatie via fusie en overname

· Structuur
· Activa-passiva overname en aandelen overname
· Waarderingsmethoden en goodwillbepaling
· Fiscale en juridische aspecten

Module Jaarrekening lezen

Het jaarrapport

• Welke informatie zoekt u en welke informatie krijgt u?
• Wat leest u niet in het jaarverslag?
• GAAP, 2 BW titel 9, IFRS en VPB
• Rapportageverplichtingen klein-, middel- en grote rechtspersoon
• De hedendaagse accountsverklaringen

De (geconsolideerde) jaarrekening

• De verschillende verschijningsvormen van de jaarrekening
• Balans (activeren, balansverkorting, off balance finance, voorzieningen en schulden)
• Resultatenrekening (all inclusive and current operating)
• Kasstroomoverzicht directe- en indirecte methode
• Mutatieoverzicht eigen vermogen

Individuele balansposten analyse en impact op het resultaat

• Immateriële vaste activa
• Materiële vaste activa
• Financiële vaste activa (deelnemingen, dochters, enkelvoudig en geconsolideerde cijfers)
• Voorraden en onderhanden werk (work in progress)
• Overlopende activa/passiva (accruals)
• Voorzieningen, schulden lang/kort en samenstelling eigen vermogen

Ratioanalyse

• Beoordeling financiële gezondheid
• Dynamische liquiditeit: kasstroomanalyse
• Statische liquiditeit
• Rendement
• Solvabiliteit

Windowdressing

• Mogelijkheden van winststuring
• Activeren of niet
• Rol van afschrijvingen
• Sturing via voorraadwaardering
• Sturing via voorzieningen
• Rol van de niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar het module-overzicht

Of neem contact met ons op voor een vrijblijvend trainingsadvies op maat: info@keeshorden.nl.

Investering

Deelname aan Het totaalprogramma 3 modules vraagt een investering van 2625 euro all-in exclusief 21% BTW. Het bedrag wordt in rekening gebracht na het doorlopen van de eerste module. Het programma bestaat uit 5 lesdagen die naar eigen inzicht zijn in te plannen. Afname van dit totaalpakket biedt ten opzichte de aanschaf van de drie losse modules een financieel voordeel.

Het Totaalprogramma De klassieker is een alternatief totaalprogramma met gelijke inhoud maar door concentratie, intensiteit en avondprogramma bestaat het programma uit 2 x 2 dagen (10 dagdelen). De prijs van het Totaalprogramma De klassieker bedraagt 2625 euro all-in exclusief 21% BTW, inclusief 2 x diner/overnachting/ontbijt.

Lestijden

De lestijden (5 losstaande dagen) voor het Totaalprogramma 3 modules zijn: 09.30 uur – 16.30 uur met een uur middagpauze.

Plaats en data

Onderstaand treft u de plaats en data van het Totaalprogramma 3 modules met open inschrijving aan.

Via de knop Direct inschrijven kunt u zich inschrijven voor één of al meer regulier geplande modules, te starten met de training Basistraining finance for non financials.

Bent u op zoek naar een Finance for non financials training die volledig afgestemd is op uw bedrijfssituatie? Dan kunt u kiezen voor een maatwerktraject.

TrainingStartdatumVervolgdataPlaatsInschrijven
Jaarrekening lezen25-04-2019Zwolle / Apeldoorninschrijven
Jaarrekening lezen16-05-2019Zwijndrechtinschrijven
Financiële analyse en management 17-05-2019Zwolle / Apeldoorninschrijven
Basistraining finance for non financials 13-05-201914-05-2019 en 15-05-2019Amsterdaminschrijven
Basistraining finance for non financials 27-05-201928-05-2019 en 29-05-2019Rotterdaminschrijven
Jaarrekening lezen21-05-2019Amsterdaminschrijven
Jaarrekening lezen12-06-2019Vughtinschrijven
Financiële analyse en management 13-06-2019Soesterberginschrijven
Financiële analyse en management 24-06-2019Rotterdaminschrijven
Basistraining finance for non financials 18-06-201919-06-2019 en 20-06-2019Leusdeninschrijven
Basistraining finance for non financials 24-06-201925-06-2019 en 26-06-2019Hoofddorpinschrijven
Jaarrekening lezen01-07-2019Rotterdaminschrijven
Jaarrekening lezen02-07-2019Hoofddorpinschrijven
Basistraining finance for non financials 04-09-201905-09-2019 en 06-09-2019Amersfoortinschrijven
Basistraining finance for non financials 11-09-201912-09-2019 en 13-09-2019Bergen (NH)inschrijven
Jaarrekening lezen24-09-2019Bergen (NH)inschrijven
Jaarrekening lezen25-09-2019Amersfoortinschrijven
Basistraining finance for non financials 25-09-201926-09-2019 en 27-09-2019 Zwijndrechtinschrijven
Basistraining finance for non financials 30-09-201901-10-2019 en 02-10-2019Soesterberginschrijven
Basistraining finance for non financials 30-09-201901-10-2019 en 02-10-2019Eindhoveninschrijven
Jaarrekening lezen14-10-2019Eindhoveninschrijven
Jaarrekening lezen24-10-2019Zwijndrechtinschrijven
Jaarrekening lezen25-10-2019Soesterberginschrijven
Financiële analyse en management 29-10-2019Bergen (NH)inschrijven
Basistraining finance for non financials 30-10-201931-10-2019 en 01-11-2019 Hoofddorpinschrijven
Financiële analyse en management 01-11-2019Eindhoveninschrijven
Basistraining finance for non financials 04-11-201905-11-2019 en 06-11-2019Zwolle / Apeldoorninschrijven
Basistraining finance for non financials 11-11-201912-11-2019 en 13-11-2019Zwijndrechtinschrijven
Jaarrekening lezen18-11-2019Hoofddorpinschrijven
Jaarrekening lezen19-11-2019Zwolle / Apeldoorninschrijven
Financiële analyse en management 19-11-2019Zwijndrechtinschrijven
Jaarrekening lezen26-11-2019Zwijndrechtinschrijven
Basistraining finance for non financials 02-12-201903-12-2019 en 04-12-2019Rijswijk / Delftinschrijven
Basistraining finance for non financials 02-12-201903-12-2019 en 04-12-2019Soesterberginschrijven
Jaarrekening lezen10-12-2019Soesterberginschrijven
Jaarrekening lezen16-12-2019Rijswijk / Delftinschrijven
Financiële analyse en management 20-12-2019Soesterberginschrijven

Locatiegegevens

Kasteel Engelenburg in Brummen
Kasteel Engelenburg ligt aan de rand van de Veluwe en is een hotel met golfbaan en conferentie faciliteiten. De familie Agricola en haar team ontvangt u op persoonlijke wijze in een historische ambiance met gevoel voor detail. Lunches en diners worden vanuit de Zuid-Afrikaanse keuken geserveerd in het 19e eeuwse Serre restaurant. Voor meer informatie zie: www.engelenburg.com

Plan uw route via Google Maps >

Landgoed Huize Bergen in Vught
De monumentale Villa uit 1916 ligt verscholen in een prachtig park met eeuwenoude bomen aan de rand van Vught. Het landgoed staat bekend om haar rijk gedecoreerde stijlkamers, authentieke details, een hartelijke ontvangst en gastronomische specialiteiten. Voor meer informatie zie: www.huizebergen.nl

Plan uw route via Google Maps >

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg
Dit comfortabele hotel is gevestigd in het voormalige missiehuis en klooster van Soesterberg. Het hotel is verdeeld over twee karakteristieke gebouwen die liggen in de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Het verblijf is gelegen op een strategische plek tussen Amersfoort en Utrecht. Voor een uitgebreid lunchbuffet of diner zijn gasten welkom in ProefLokaal de Wereld. Voor meer informatie zie: www.kontaktderkontinenten.nl

Plan uw route via Google Maps >

Hotel Courtyard Amsterdam Airport in Hoofddorp
Courtyard Marriott is gelegen aan een uitgestrekt meer midden in het Haarlemmermeerse Bos. De locatie is vanaf Schiphol Airport binnen 15 minuten bereikbaar en ligt op minuten afstand van Station Amsterdam Centraal. Het hotel grenst aan Claus, één van Nederlands grootste evenementenlocaties. Er is een brasserie aanwezig en er zijn meerdere restaurants en barretjes. De eetgelegenheden zijn uitermate geschikt voor uitgebreide lunches en diners. Voor meer informatie zie: www.courtyardamsterdamairport.nl

Plan uw route via Google Maps >

blooming hotel in Bergen (NH)

blooming hotel is een goed bereikbare locatie in Bergen (NH). De ligging in het duingebied geeft een gevoel van vrijheid en ruimte. De vele ruimtes binnen en buiten stimuleren om anders te denken en te doen. De rust inspireert en stimuleert. Het restaurant, Vigor, staat voor (h)eerlijk eten in een ongedwongen sfeer. Voor meer informatie zie: www.weareblooming.com

Plan uw route via Google Maps >

Landgoed Te Werve in Rijswijk
Landgoed Te Werve ligt in Rijswijk, op slechts 5 minuten van Den Haag. De locatie staat op een landgoed van 26 hectare en beschikt over luxe vergaderzalen en break-out rooms voor trainingen. De ruimtes beschikken over daglicht en hebben comfortabel meubilair. Lunches en diners worden geserveerd in de stijlruimtes op de begane grond. Bij mooi weer vinden de borrel en lunch plaats op het terras.
Voor meer informatie zie: www.tewerve.nl

Plan uw route via Google Maps >

Zwolle, Leusden, Zwijndrecht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven
Definitieve locaties worden nader bepaald.

Uitspraken van Cedeo en deelnemers Cedeo tevredenheidsonderzoek

‘De tevredenheid over de opleiders is zo groot dat alle referenten hen de hoogst mogelijke score toekennen. Men prijst de docenten vanwege hun kennis, maar vooral ook om hun heldere, boeiende en humorvolle wijze waarop ze die over het voetlicht brengen’.

‘Als niet financieel iemand vind ik het al gauw saai als het over cijfers gaat, maar deze training werd zo enthousiast en meeslepend gebracht, met de nodige humor en boeiende actuele voorbeelden. Ik heb veel waardering voor de laagdrempelige en uitnodigende houding van de docenten’.

‘Men is vol lof over de deskundigheid van de docenten en de wijze waarop ze de lesstof presenteren. ‘Het is serieuze stof die met een leuke schwung wordt overgebracht. Ze zijn inhoudelijk en didactisch uiterst sterk, in die mate dat je nog gepassioneerd raakt van zo’n saai onderwerp. Met ontzettend veel energie en inspiratie wisten ze de groep enorm te motiveren’.

‘Het klantvriendelijke en het maatwerk roepen bij de referenten veel waardering. ‘Het is een kleine vriendelijke organisatie met korte lijnen, zeer professioneel en ze zitten boven op de actuele ontwikkelingen. Ze hebben de verwachtingen meer dan waargemaakt’.

‘Er is sprake van veel interactie en waar mogelijk is er veel variatie in werkvormen. Het was echt gericht op non-financials die op posten zitten waar ze met financiën te maken hebben. Ik heb op een heel positieve en inspirerende en op een hoog niveau les gekregen. De termen, waarden en kengetallen worden op een heldere manier en in hapklare brokken aangeboden. Belangrijke mechanismen en betekenissen van de cijfers worden kernachtig verwoord en uitgelegd en met actuele praktijkcases onderbouwd. Het biedt echt veel inzicht’.

‘De interactie met andere cursisten biedt een zeer positieve bijdrage. We hebben de jaarrekening van mijn eigen bedrijf en die van andere cursisten doorgenomen. Dat gaf veel inzicht en was daardoor zeer nuttig’.

‘Men prijst de docenten om hun kennis van zaken. Ook zijn de referenten vol lof over hun vermogen om met behulp van sprekende voorbeelden en in niet al te hoogdravende taal de groep te boeien. Omdat ze zelf uit het bedrijfsleven komen weten ze precies wat er in de bedrijven speelt en hoe MT-leden met elkaar omgaan. Ze gaan stevig in op de rol van de controller om inzicht te geven vanuit welk denken hij/zij handelt. Je krijgt bijvoorbeeld heel concreet handreikingen voor het aangaan van een gesprek over investeringen en hoe deze erdoor te krijgen en je doelen te bereiken’.

‘Woorden en zinnen die voor mij de trainingen weerspiegelen zijn: passionele uitleg – complexe materie wordt perfect ontrafeld – zeer actueel – veel verwijzing naar de actualiteit en de praktijk – zeer goed niveau – super boeiend – veel ruimte voor bespreking – de stijl van doceren is uniek’

Cedeo geaccrediteerd

Bureau Kees Horden is Cedeo gecertificeerd voor zowel maatwerk bedrijfsopleidingen als opleidingen met open inschrijving. Het Cedeo is een onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoeken uitvoert onder de klanten en deelnemers van opleidingsinstituten. In juli 2017 heeft het laatste onderzoek plaatsgevonden. Voor beide soorten trainingen heeft Bureau Kees Horden een 100% score behaald!

Lees meer >

Ervaringen van deelnemers

‘Het is serieuze stof die met een leuke schwung wordt overgebracht. Ze zijn inhoudelijk en didactisch uiterst sterk. Met ontzettend veel energie en inspiratie wisten ze de groep enorm te motiveren.’

Bureau Kees Horden: specialist in financieel management voor niet-financiële managers