• 14 augustus 2017

Het is als organisatie of professional niet altijd even eenvoudig om een keuze te maken uit de grote hoeveelheid opleidingsinstituten. De onafhankelijke keuringsinstantie Cedeo voert daarom klanttevredenheidsonderzoeken uit. Zo ook bij Bureau Kees Horden. Voor zowel de maatwerk bedrijfsopleidingen als opleidingen met open inschrijving zijn we in 2017 wederom Cedeo gecertificeerd.

Om voor een Cedeo-erkenning in aanmerking te komen, moet een opleider aan nauw omschreven criteria voldoen. Pas bij een hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject komt een opleidingsinstituut in aanmerking voor de erkenning. Daarnaast moet worden voldaan aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Onderzoek 2017: 100% tevredenheid

Bureau Kees Horden is zeer trots op de behaalde 100% tevredenheidsscore in het onderzoek van 2017. Deze score geldt voor zowel de Bedrijfsopleidingen Open als de Bedrijfsopleidingen Maatwerk. Van Cedeo hebben wij begrepen dat een 100% score uitzonderlijk is.

Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek heeft Cedeo (opleidings)functionarissen en opdrachtgevers benaderd met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met de onderzochte organisatie. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties? Centraal staat daarbij de vraag in hoeverre Bureau Kees Horden erin is geslaagd verwachtingen en beloften daadwerkelijk waar te maken.

Enkele bevindingen uit het rapport

Graag delen we een aantal bevindingen uit het rapport. Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

“Bureau Kees Horden heeft sinds de oprichting in 1983 een naam opgebouwd als leverancier van kwalitatief hoogstaande opleidingen op het gebied van financieel management. Het bureau verzorgt degelijke cursussen met een hoge en stabiele kwaliteit; kortom cursussen die hun waarde in de loop der jaren bewezen hebben.
Bureau Kees Horden onderscheidt zich in de markt door de hoge inhoudelijke kwaliteit van haar ook voor non-financials goed toegankelijke programma’s.”

Het succes van de opleidingen

Uit het onderzoek blijkt dat de “zorgvuldige voorbereiding, waarbij vooraf de vragen en behoeften van de deelnemers en vanuit de organisatie worden geïnventariseerd” zeer wordt gewaardeerd. Dit leidt tot “een uitstekende aansluiting van de training bij de praktijksituatie van de deelnemers.”

Datzelfde geldt voor het uitgebreide cursusmateriaal dat beschikbaar is voor de verschillende opleidingen. Dit biedt deelnemers relevante achtergrondinformatie en dat speelt een belangrijke rol in het succes van de trainingen.

Als opleider is Bureau Kees Horden nauw betrokken bij de ontwikkeling van deelnemers. Ook dat is terug te zien in het rapport: “Naast hun aansprekende presentatie – ‘met veel humor’ – draagt ook het feit dat de docenten het gehele traject, van intake tot uitvoering en natraject, uitvoeren in het bijzonder bij aan de praktijkgerichte invulling van de trainingen.”

Garantie: niet tevreden, geld terug

Het bezoekverslag, opgesteld door Cedeo, sluit af met: “Bureau Kees Horden is overtuigd van haar kwaliteit en kennis, bevestigd door het onderliggende klanttevredenheidsonderzoek. Voorafgaand aan de trainingen wordt dan ook een kwaliteitsgarantie gegeven: ‘niet tevreden, geld terug’. Uit het feit dat tot op heden nog nooit een beroep daarop is gedaan, wordt duidelijk geïllustreerd dat de kwaliteitsgarantie terecht is.”

Hier kunt u het volledige rapport inzien.